Service menu right

 1. Ecologisch aandachtsgebied 2020

  Het ecologisch aandachtsgebied (EA) is onderdeel van de vergroeningseisen. Het EA is belangrijk voor het behoud van klimaat, natuur en milieu. U helpt bijvoorbeeld door gewassen...

 2. Betalingsrechten 2019

  Wilt u als landbouwer uw betalingsrechten laten uitbetalen? Dan zijn er voorwaarden waaraan u moet voldoen. Betalingsrechten zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk...

 3. Voedselbos 2020

  Heeft u percelen met een voedselbos? En wilt u betalingsrechten laten uitbetalen voor deze percelen? Dan moet u betalingsrechten hebben en een actieve landbouwer zijn. Daarnaast...

 4. Hennep 2020

  Wilt u betalingsrechten laten uitbetalen voor percelen waarop u hennep teelt? Dan zijn er voor hennep extra voorwaarden, waar u zich aan moet houden.

 5. Vervallen betalingsrechten

  U vraagt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aan. Betalingsrechten vervallen als u er 2 jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft. Een...

 6. Nationale reserve starters 2020

  Als startende landbouwer kunt u één keer betalingsrechten krijgen uit de Nationale reserve. Die vraagt u aan binnen 2 jaar na het jaar waarin u met landbouwactiviteiten begon. Om...

 7. Gewasdiversificatie 2020

  U kunt als landbouwer bijdragen aan de vergroening van ons landschap. Met het telen van verschillende gewassen doet u aan gewasdiversificatie. Dit is één van de...

 8. Actieve landbouwer 2020

  Om subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te krijgen, moet u op 15 mei van het aanvraagjaar actieve landbouwer zijn. Of u een actieve landbouwer bent, hangt af...

 9. Blijvend grasland 2020

  Grasland wordt na 5 jaar blijvend grasland. In Europa mag de oppervlakte blijvend grasland niet te veel dalen. Daarom meten we elk jaar hoeveel blijvend grasland er in Nederland...

Pagina's