Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

  Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE...

 2. Stand van zaken SDE-aanvragen

  De stand van zaken rond de SDE van de afgelopen jaren. Ze zijn geordend in de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte, en...

 3. Subsidies en financiering windprojecten

  Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en...

 4. Windfondsen in Nederland

  In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral...

 5. Geluid

  Als windturbines draaien, produceren ze naast elektriciteit ook geluid. Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel geluid zij mogen veroorzaken. Op de pagina's hieronder vindt u...

 6. Tabel inkomsten en uitgaven windprojecten

  Inkomsten, Verkoop van elektriciteit De exploitant van een windpark sluit een Power Purchase Agreement (PPA) af met een energiehandelaar. Hiermee is de exploitant verzekerd van...

 7. Gedragscodes windenergie op land

  Om acceptatie van windenergie te bevorderen, hebben verschillende organisaties gedragscodes opgesteld. Die zijn bedoeld om eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving moet...

 8. Natuur en ecologie

  Tijdens de planfase van een windturbinepark kun je met verschillende aspecten van het natuurbeleid te maken krijgen. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht....

 9. Slagschaduw - windenergie op land

  Beschijnt de zon de mast en rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een (bewegende) slagschaduw. Dit is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze...

Pagina's