Service menu right

  1. SET COVID-19 2.0 Voorwaarden

    Om voor de SET COVID-19 2.0 subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. 1. U bent aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (2015), wijkverpleging,...