Service menu right

Filters weergeven

62 resultaten voor *

(in 0,16 seconden)

 1. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

  Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)...

 2. Schone en zuinige agrosectoren

  De Agrosectoren en de bos- en houtketen willen een fors aandeel leveren in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het vergroten van het aandeel duurzame energie en...

 3. Biomassa SDE+

  De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) ondersteunt de productie van energie uit biomassa. Tijdens de openstellingsrondes kunt u subsidie aanvragen voor...

 4. Water SDE+

  Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u...

 5. Geothermie SDE+

  Wilt u subsidie aanvragen voor een geothermie-project? Op deze pagina leest u of uw project in aanmerking komt voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019....

 6. Wind SDE+ (land, meer en waterkering)

  Wilt u windenergie opwekken op land, meer en waterkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Tijdens de...

 7. Zon SDE+

  Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Tijdens de openstellingsrondes kunt u...

 8. Windenergie op zee

  Voor de realisatie van windparken organiseert RVO.nl tenders. In deze tenders kunnen aanvragen ingediend worden voor - indien nodig - een subsidie, een vergunning, fysieke...

Pagina's