Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 2. Water in ontwikkelingslanden

  Nederlandse kennis en ervaring zijn belangrijk bij het vinden van innovatieve oplossingen in ontwikkelingslanden. Denk aan bescherming tegen overstromingen, waterschaarste en -...

 3. Schoon drinkwater voor 80.000 Filipino's

  In de Filipijnen werken Eau et Vie en Vitens Evides International, samen met lokale partners en het Rode Kruis, aan verbetering van de hygiëne en aan toegankelijkheid van schoon...

 4. Fonds Duurzaam Water (FDW)

  FDW is een programma voor publiek-private partnerschappen en ondersteunt waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. De subsidieregeling is gesloten voor nieuwe...