Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

  Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health...

 2. Gezondheid en welzijn (SDG 3)

  De VN legde goede gezondheid en welzijn vast als één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) om de wereld ‘tot een betere plek te...

 3. Eureka e-Health call Zwitserland en Nederland

  Nederland en Zwitserland lanceren een gezamenlijke e-Health call. De focus ligt op het stimuleren van innovaties die kinderen, maar ook hun familie en (in)directe verwanten, in...

 4. Subsidiabele kosten SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten (zoals bij voorwaarden) van het innovatiecluster e-health. Voorbeelden van...

 5. Voorwaarden SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten van het innovatiecluster e-health. De activiteiten zijn gericht op het opschalen...

 6. Keuze voor een procesbegeleider

  Wilt u als initiatiefnemer van een SWZ-project een procesbegeleider kiezen? Wij helpen u om de juiste keuze te kunnen maken. Lees wat de taken en (beoogde) kwaliteiten van een...

 7. Voorwaarden aanvraag SET Visievorming e-health

  Met de SET Visievorming e-health kan een aanbieder van zorg en/of ondersteuning een aanvraag indienen om een gedragen visie te ontwikkelen over hoe e-health bijdraagt aan bredere...

 8. SET COVID-19 2.0 Voorwaarden

  Om voor de SET COVID-19 2.0 subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. 1. U bent aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (2015), wijkverpleging,...

 9. Na uw aanvraag SET

  Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kijken ook naar de volledigheid van de aanvraag. Na ontvangst van uw volledige aanvraag, krijgt u van ons bericht over...

Pagina's