Service menu right

 1. Subsidieregeling Praktijkleren

  Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Het...

 2. Subsidieregeling mkb-werkplaatsen

  Is er binnen uw onderwijsinstelling veel kennis over (productiviteitsverhogende) technologische innovaties en de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen? Wilt u mkb...

 3. Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren

  De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie...

 4. Administratie en controle

  U houdt als werkgever tijdens de begeleiding bij de beroepspraktijkvorming van een leerling, deelnemer of student de benodigde administratie zelf bij en kan deze op verzoek...

 5. Subsidiabele kosten mkb-werkplaatsen

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking. digitaliseringsvraagstukken van mkb'ers in kaart brengen; student en mkb'er samenbrengen voor het maken van een roadmap...

 6. Voorwaarden mkb-werkplaatsen

  Om voor de subsidieregeling mkb-werkplaatsen in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De mkb-werkplaats: wordt aangevraagd door een onderwijsinstelling; wordt na de...

 7. Tips voor aanvragers

  Een goede voorbereiding van uw aanvraag is belangrijk. We geven u tips voor een hogere slagingskans van uw aanvraag.

Pagina's