Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Subsidieregeling Praktijkleren

  Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Deze...

 2. Subsidieregeling mkb-werkplaatsen

  Is er binnen uw onderwijsinstelling veel kennis over (productiviteitsverhogende) technologische innovaties en de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen? Wilt u mkb...

 3. Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren

  De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie...

 4. Administratie en controle

  U houdt als werkgever tijdens de begeleiding bij de beroepspraktijkvorming van een leerling, deelnemer of student de benodigde administratie zelf bij en kan deze op verzoek...

 5. Tips voor aanvragers

  Een goede voorbereiding van uw aanvraag is belangrijk. We geven u tips voor een hogere slagingskans van uw aanvraag.

 6. Subsidiabele kosten mkb-werkplaatsen

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking. digitaliseringsvraagstukken van mkb'ers in kaart brengen; student en mkb'er samenbrengen voor het maken van een roadmap...

 7. Voorwaarden mkb-werkplaatsen

  Om voor de subsidieregeling mkb-werkplaatsen in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De mkb-werkplaats: wordt aangevraagd door een onderwijsinstelling; wordt na de...

Pagina's