Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. EU-landen: algemene producteisen

  Producten die bestemd zijn voor verkoop en gebruik in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (EU/EER) moeten voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid,...

 2. CE-markering: stappenplan

  Wilt u CE-markering toepassen op uw product? Dan zijn er 6 stappen die u als fabrikant moet zetten. De stappen hieronder gelden op hoofdlijnen voor alle productgroepen. Weet u al...

 3. Verpakkingseisen Rusland

  In Rusland gelden specifieke eisen voor verpakkingen. Benieuwd waar uw verpakkingen en etiketten aan moeten voldoen? Lees verder over de algemene en specifieke eisen in Rusland....

 4. Producteisen India

  Wereldwijd worden steeds meer eisen voor producten geuniformeerd. Toch komt u - vooral buiten de EU - nog veel landspecifieke producteisen tegen. Ook in India. Als uw producten...

 5. EU-landen: productaansprakelijkheid

  Richtlijn 85/374/EEG beschermt consumenten tegen schade of letsel door producten met gebreken. Benadeelden kunnen een schadevergoeding eisen voor producten die in de EU zijn...

 6. Verpakkingseisen in Duitsland

  Brengt u verpakte producten op de Duitse markt? Dan krijgt u mogelijk te maken met verplichtingen rondom de terugname van de verpakkingen. En die zijn anders dan in Nederland. De...

 7. Verpakkingseisen India

  Zoals elk land heeft ook India eigen regels op het gebied van verpakkingen. Als u hier niet aan voldoet, kan dit gevolgen hebben voor de export van uw goederen. Maar waar vindt u...

 8. Medische hulpmiddelen

  Onder deze productgroep vallen de richtlijnen voor: medische hulpmiddelen, actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek. Vanaf...

Pagina's