Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. MIA en Vamil voor ondernemers

  Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-...

 2. MIT: Haalbaarheidsprojecten

  Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een...

 3. MIT: Kennisvouchers

  Bent u een mkb'er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kunt u...

 4. MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

  Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R...

 5. Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

  Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om...

 6. Marketing voor energiebesparing

  Voor het slagen van een project is betrokkenheid van bewoners van levensbelang. Wat doe je om bewoners warm te maken voor energiebesparing?

Pagina's