Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Biografie van prof.dr. D.J. Koch

  Koch EITI Prof.dr. Dirk-Jan Koch is deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hij is speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen en bijzonder hoogleraar Buitenlandse...

 2. Obstakelverlichting bij windprojecten

  Voor de vliegveiligheid moeten windturbines of -parken worden voorzien van 'obstakelverlichting'. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt welke verlichting een...

 3. Bouwhoogtebeperkingen

  In Nederland gelden verschillende bouwhoogtebeperkingen voor obstakels en bouwwerken zoals windturbines. Deze beperkingen komen voort uit de eisen van de burgerluchtvaart en de...

 4. Risicozonering algemeen

  Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is zeer klein. Windturbines moeten...

 5. IJsafworp bij windenergie op land

  IJsafzetting op windturbines komt in Nederland gemiddeld 2 tot 7 dagen per jaar voor. Op deze pagina leest u meer over de risico's en maatregelen.

 6. Dijkveiligheid bij windenergie op land

  Bent u waterkeringbeheerder in Nederland? Dan moet u ervoor zorgen dat uw primaire waterkeringen voldoen aan de veiligheidseisen die de Waterwet stelt. De beoordeling dient u uit...

 7. Activiteitenbesluit bij windenergie op land

  Er zijn 3 manieren waarop een windturbine kan falen en waardoor er een risico kan ontstaan voor de omgeving: het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad het omvallen...

Pagina's