Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Gemeenten, provincies en waterschappen

  Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook gemeenten...

 2. Voorwaarden Uitkoopregeling

  Lees hieronder in het kort de voorwaarden van de Uitkoopregeling. De uitgebreide regelingtekst vindt u in de publicatie van de Staatscourant ., Welke woningen komen in aanmerking...

 3. Afwegingskader Regio Deals - tweede tranche

  Het onderstaande schema vormt het inhoudelijke afwegingskader voor two-pagers die aangemeld worden in de tweede tranche. Dit afwegingskader is gebaseerd op de randvoorwaarden...

 4. Regio Deals - tweede tranche

  In de zomer van 2018 kwamen er 88 voorstellen vanuit heel Nederland voor de tweede tranche van de Regio Deals. Daaruit selecteerde het Rijk in november 2018 12 voorstellen. Deze...

 5. Regio Deals - derde tranche

  Regio’s konden van 9 september tot 1 december 2019 voorstellen aanmelden voor de derde tranche Regio Deals. Er zijn 26 voorstellen aangemeld, die in totaal een budget van € 474...

 6. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is eind 2020 de norm binnen alle gemeenten, provincies en waterschappen. Dat is de ambitie van het programma Maatschappelijk Verantwoord...

 7. Aanvragen uitkering voor aankoop woning

  Tussen 1 januari 2017 en 1 oktober 2021 kunnen gemeenten een aanvraag doen voor een uitkering uit de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een...

Pagina's