Service menu right

 1. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

  Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo...

 2. Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Wilt u zakendoen in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En kunt u hulp gebruiken bij het rondkrijgen van de financiering? De overheid ondersteunt met leningen,...

 3. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het...

 4. Hulp nodig bij Octrooien?

  Octrooicentrum Nederland biedt ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, workshops, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en...

 5. Deelnemen als financier (GO)

  Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die voldoen aan de omschrijving van bank als vermeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit zijn...

 6. Ondernemerschap in het onderwijs - O2LAB

  Meer en beter ondernemerschap in het onderwijs. Dat is waar O2LAB samen met ondernemers, docenten en leerlingen aan werkt. O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Ondernemende...

 7. Aanvragen Groeifaciliteit

  Wilt u gebruik maken van de Groeifaciliteit? Als ondernemer neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen. Alleen financiers kunnen een...

Pagina's