Service menu right

 1. Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Wilt u zakendoen in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En kunt u hulp gebruiken bij het rondkrijgen van de financiering? De overheid ondersteunt met leningen,...

 2. Funding garantie

  Met de Funding garantie-regeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verbreding en vergroting van het aanbod van mkb-financiering bevorderen. Bij gebrek aan...

 3. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 4. FAQ spelregels Horizon 2020

  Wij zetten alvast een aantal van de meest gestelde vragen over de juridische en financiële aspecten van Horizon 2020 voor u op een rijtje., Het budget in Annex 2 van de Grant...

 5. Internationale innovatieregelingen

  Hoe weet u welke internationale innovatieregeling bij u past? Horizon 2020 Horizon 2020 is het programma waarmee de Europese Commissie onderzoek en innovatie op internationaal...

 6. Regelingen speciaal voor het mkb

  Van de innovatieregelingen richten 2 (onderdelen van) Europese financieringsprogramma’s zich speciaal op het mkb: het mkb-instrument (SME-Instrument) en Eurostars. Het mkb-...

 7. Leningen, garanties en exportfinanciering

  Wilt u zakendoen in het buitenland? Heeft u hulp nodig bij de financiering van uw projecten? RVO.nl helpt u verder met verschillende programma’s van het ministerie van...

Pagina's