Service menu right

  1. De gevolgen voor hoogcalorisch gas (H-gas)

    Ongeveer tachtig industriƫle grootverbruikers gebruiken momenteel hoogcalorisch gas (H-gas). Dit gas kwam vooral uit kleinere gasvelden in Nederland en de Noordzee.

  2. De gevolgen voor laagcalorisch gas (G-gas)

    Alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen gebruiken laagcalorisch gas (G-gas). Dit gas behoudt minstens tot 2021 de huidige kwaliteit en zeer waarschijnlijk veel langer.

  3. Commissie Mijnbouwschade op 1 juli van start

    Vanaf 1 juli 2020 kunt u als particulier of kleine ondernemer terecht bij de Commissie Mijnbouwschade. U kunt bij hen uw schade melden als u denkt dat dit door mijnbouw komt. Soms...