Service menu right

Filters weergeven

41 resultaten voor vogel

(in 0,10 seconden)

 1. Soortenbescherming bij windprojecten

  De bescherming van planten- en diersoorten is verankerd in de Wet natuurbescherming. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is verwerkt in deze nationale wetgeving. De wet stelt...

 2. Bedrijfsmatig huisdieren houden

  Fokt, verkoopt, verhandelt u huisdieren of vangt u huisdieren op? Doet u dit bedrijfsmatig of u wilt dit misschien gaan doen? Dan moet u zich aan regels houden.

 3. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark tussen de provinciegrens Drenthe-Groningen en de Hondsrug. Initiatiefnemers zijn Stichting Duurzame...

 4. Windpark Zeewolde

  Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen...

 5. Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden

  U kunt met de Wet natuurbescherming te maken krijgen bij de realisatie van een nieuw project, bijvoorbeeld de aanleg van een terrein of (water)weg. Maar ook als u gaat (ver)bouwen...

 6. Wind op zee

  Wijzigingsbesluit Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-emissies, en...

 7. Taken en rolverdeling bevoegdheden

  Provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste vergunningen en ontheffingen. Alleen voor projecten van nationaal...

 8. Natuurinclusief bouwen

  Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische...

Pagina's