Michael Schijns

Laatst gecontroleerd op:
10 oktober 2023
Gepubliceerd op:
11 oktober 2023

Ik ben Legal & financial nationaal contactpersoon voor Horizon Europe. In deze functie adviseer ik alle Nederlandse deelnemers aan het EU programma Horizon Europe over de juridische en financiële aspecten die zij tegenkomen vooral bij het uitvoeren van toegekende Horizon Europe-projecten, ook in de vorm van het geven van cursussen. Door de erkenning van mijn functie als nationaal contactpersoon door de Europese Commissie heb ik direct contact met de juristen hiervan. Ook heb ik grondige kennis over de regels die door de EC zijn opgesteld. Als lid van een juridische expertgoep voor de EC vertegenwoordig ik Nederland in Brussel bij het opstellen van nieuwe regels. Dit doe ik in overleg met Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en daarbij adviseer ik deze ministeries. Naast de Horizon Europe-regels adviseer ik over de meer praktische zaken die spelen bij de uitvoering van de Horizon Europe-projecten. Denk hierbij aan het omgaan met problemen en conflicten binnen een consortium en hoe deze situaties af te handelen met de EC in Brussel.

Expertises

  • Juridische aspecten van Horizon Europe;
  • Regels die bepalen welke kosten subsidiabel zijn in Horizon Europe projecten;
  • Horizon Europe Grant Agreement;
  • Horizon Europe Consortium Agreement;
  • Horizon Europe financial audits;
  • Horizon Europe consortiumcoördinatie/consortiummanagement;
  • NL standpunt in Brussel over Horizon Europe-regels.

Contact

Bent u tevreden over deze pagina?