Suraj Jamge

Gepubliceerd op:
10 oktober 2023

Als Adviseur bij RVO voor EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's bied ik uitgebreide ondersteuning om u te helpen bij het navigeren door de complexiteit van EU-programma's, partnerschappen, missies en initiatieven op het gebied van Agri, Food, Bio-economie en de Natuurlijke omgeving. Of u nu een innovatieve ondernemer, onderzoeker, een bedrijf of een organisatie bent die op zoek is naar financiering en samenwerkingsmogelijkheden om de impact van uw innovatie te maximaliseren, ik kan u helpen bij het identificeren van de juiste programma's, het faciliteren van matchmaking en het ontwikkelen van succesvolle projecten. Bij RVO is ons doel om u te helpen significante resultaten voor de samenleving te behalen. Neem vandaag nog contact met ons op om meer te leren en te ontdekken hoe we u ondersteunen in uw reis met EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's, zoals Horizon Europe.

Expertises

  • Agriculture, Food technology, Water;
  • Tech Startups and Scale-ups;
  • Circular bio-based Economy;
  • Knowledge Transfer & Impact;
  • Entrepreneurship & Open innovation;
  • Intellectual Property.

Contact

In English

As an Advisor at RVO for EU Research & Innovation Programs, I provide comprehensive support to help you navigate the intricacies of the EU Programs, Partnerships, Missions & Initiatives related to Agri, Food, Bioeconomy, and the Natural environment. Whether you are an innovative entrepreneur, researcher, a business, or an organization seeking funding and collaboration opportunities to maximize the impact of your innovation, I can assist you in identifying the right programs, facilitating matchmaking, and developing successful projects. At RVO, our goal is to help you drive impactful results for society. Contact us today to learn more and explore how we support in your journey with EU Research & Innovation Programs, such as Horizon Europe.

Bent u tevreden over deze pagina?