Octrooiblog: Start-up? Wake up! Dit moet je weten over octrooien

Gepubliceerd op:
15 juli 2021

Als octrooiverlenende instantie weten wij van Octrooicentrum Nederland veel over octrooien. We weten ook dat start-ups nogal wat vooroordelen hebben over octrooien.  

We hebben de 3 bekendste op een rijtje gezet:

  1. octrooien zijn duur;
  2. octrooien zijn alleen interessant voor grote bedrijven;
  3. octrooien zijn dodelijk voor innovatie.

Grote vraag is of die vooroordelen ook kloppen. Neem even de tijd om het volgende stuk te lezen, laat je overtuigen van het tegendeel en bespaar een hoop geld en/of maak meer winst. 
Om te beginnen kort wat theorie. Want hoe zit het ook al weer met octrooien? Een octrooi (of patent, dat is hetzelfde) beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. Heb je een octrooi, dan kan jij een ander verbieden jouw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Een octrooi geldt maximaal 20 jaar. Daarna mag iedereen de techniek van jouw octrooi vrij gebruiken.  

1: Octrooien zijn duur 

In Nederland kun je in principe een octrooi aanvragen vanaf € 220. Maar waarom hebben octrooien dan de reputatie dat ze zo duur zijn? Dat heeft waarschijnlijk te maken de kosten voor het inschakelen van een octrooigemachtigde. Een gemachtigde is een expert die octrooien schrijft en indient. De kosten hiervoor liggen rond de € 6.000. En dat zijn alleen nog de kosten voor een aanvraag in Nederland. Als je in meer landen octrooi aanvraagt, lopen de kosten verder op. Ook het in stand houden van je octrooi kost geld. 

Gebruik de Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom om een indruk krijgen van de kosten.

2: Octrooien zijn alleen interessant voor grote bedrijven

Octrooien zijn voor grote én kleine bedrijven interessant. Want ook start-ups kunnen te maken krijgen met inbreuk of namaak, of andere geschillen over intellectueel eigendom (IE). Of stel dat je zaken wilt doen met andere, grotere partijen. Octrooicentrum Nederland kan je helpen om je onderhandelingspositie te verstevigen. Met gratis hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, workshops, webinars, gastcolleges, gesprekken met octrooiadviseurs, e-learning modules en octrooionderwijs. 

3: Octrooien zijn dodelijk voor innovatie

Maar hoe zit het dan met het derde vooroordeel: zijn octrooien dodelijk voor innovatie? Iedere uitvinding waarvoor ooit ter wereld octrooi is verleend, is openbaar. 18 maanden na je octrooiaanvraag wordt deze namelijk opgenomen in octrooidatabank Espacenet. Stel je voor: meer dan 120 miljoen octrooien die je kunt doorzoeken! Dat helpt jou om te voorkomen dat je het wiel opnieuw uitvindt, of dat je inbreuk maakt op de rechten van iemand anders. En je vindt er nog veel meer interessante informatie. Bijvoorbeeld over de trends in verschillende technologiegebieden, waar je concurrenten mee bezig zijn en met wie je misschien kunt samenwerken. Zoeken in al die octrooien vraagt wel wat handigheid. Daarom bieden wij gratis webinars en workshops aan waarin je goed leert zoeken. 

Weg met de vooroordelen; leve de voordelen!

Start-ups die strategisch omgaan met octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) hebben een flinke voorsprong op hun concurrenten. Zo doen ze dat:

  • Ze denken in een vroeg stadium na of ze hun uitvinding willen beschermen, delen of geheimhouden. Daarmee voorkomen ze bijvoorbeeld dat anderen er met hun innovatie vandoor gaan.  
  • Ze vragen alleen octrooi aan als dat zinvol is. Bijvoorbeeld omdat een octrooi ze een goede onderhandelingspositie geeft als ze samenwerkingspartners of investeerders zoeken.
  • Ze vragen alleen octrooi aan in specifieke landen. Landen waar ze zelf actief iets willen gaan doen met hun uitvinding of landen waar ze via licenties toch winst kunnen boeken op hun uitvinding.

IE-voorsprong voor start-ups

We hopen dat we de vooroordelen over octrooien hebben genuanceerd. Wil je meer weten? Op de website IE Goed Idee staan alle IE-beschermingsopties duidelijk uitgelegd. Of neem contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting. We helpen je graag verder. Bel 088 042 40 02 of mail octrooicentrum@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?