Zero emission public transport services for Schiphol Amsterdam Airport and along the corridors - AML (2019)

Gepubliceerd op:
15 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024

Streekvervoerder Connexxion is concessiehouder van AML (concessiegebied Amstelland-Meerlanden).

Doel

In dit gebied ligt luchthaven Schiphol en dit gebied grenst aan Amsterdam. Doel van het onderliggende CEF-T-project is het verduurzamen van het bestaande openbaar vervoer met dieselbussen door deze te vervangen door zero emissie elektrische bussen. Dit wordt gedaan door grootschalige investeringen in elektrische bussen en bijbehorende laadinfrastructuur in het concessiegebied van AML. Doel van dit DKTI-cofinancieringsproject is enkel de realisatie van de laadinfrastructuur.

Korte omschrijving van de activiteiten

Connexxion heeft in een eerdere fase geïnvesteerd in een e-busnetwerk rond Schiphol waarvan de kosten niet in dit DKTI-project zijn opgenomen, maar die wat betreft de locatie in Amstelveen wel in het CEF-T project zit. Dit netwerk behelst circa 100 e-bussen. Dit netwerk is gebruikt om het laadnetwerk voor dit DKTI-cofinancieringsproject te ontwerpen. Connexxion heeft hiervoor studies gedaan en een slim en efficiënt laadnetwerk ontworpen. Uit dit ontwerp zijn tien locaties gekomen waar laadinfrastructuur gerealiseerd moest worden. De DKTI-cofinanciering werd gebruikt om het laadnetwerk op de tien locaties te installeren.

Locaties 

De implementatie van elektrisch busvervoer met bijbehorende laadinfrastructuur heeft plaats in de OV-concessiegebieden Amstelland-Meerlanden (AML) en Haarlem-IJmond (HY). Connexxion Openbaar Vervoer is concessiehouder van deze beide gebieden en gaat het busvervoer in deze regio’s verduurzamen door diesel- en CNG-bussen te vervangen door elektrische Zero-Emissie bussen. Deze DKTI-cofinancieringsaanvraag heeft betrekking op de AML-concessie. 

 

Deelnemers

Naam deelnemer: Connexxion Openbaar Vervoer
Type organisatie: Grote onderneming
Rol in project: Uitvoerder OV-diensten in concessiegebied AML

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?