TCO optimalisatie door automatisering van Elektrisch Openbaar Vervoer - AUTODEPOT (2019)

Laatst gecontroleerd op:
4 augustus 2023
Gepubliceerd op:
14 juli 2020

Dit AUTODEPOT project adresseert de marktvraag om de afhandeling van de “depot verzorging” van deze E-voertuigen die tgv. het E-laden en pre-conditioning geleid hebben tot een toename van depot bewegingen en tot extra inzet van (duur en moeilijk beschikbaar) personeel in de nacht aan te pakken middels verdere automatisering van deze operationele processen op het depot.

Doel

Personeelskosten in met name het openbaar vervoer zijn naast de schaarste op de arbeidsmarkt in de TCO de hoogste in de kostenkolom met een aandeel van boven de 50%.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het verder ontwikkelen van de ADAS technologie (ontwikkeld voor AGV’s binnen VDL in samenwerking met TNO) op E-bussen op beperkt toegankelijke terrein met relatief lage snelheid in combinatie met infrastructuur zijdig gemonteerde sensoriek en lokalisatie technologie moet in de nabije toekomst tot een Smart Yard of Depot afhandelingssysteem inclusief geautomatiseerd laden en parkeren. Het ontbreken van commercieel verkrijgbare nauwkeurige lokalisatiemodules staat de invoering van depot automatisering in de weg. Het ontwikkelen van nauwkeurige lokalisatie voor toepassing op automatisch rijdende bussen is de focus van dit project.

Locaties

Het project wordt uitgevoerd in Valkenswaard, Helmond en Eindhoven.

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
VDL ETS bv
Valkenswaard
Groot bedrijf OEM /Engineering VDL ETS ontwikkelt en test systeemontwikkeling voor e-mobility producten zoals bussen, trucks en automated guided vehicles (AGV’s) en bijbehorende laad- en energie infrastructuur.
TNO
Helmond
Onderzoeksorganisatie Ontwikkeling van voertuigbesturing en laadstrategie tbv geautomatiseerd vervoer. TNO is tevens penvoerder.
Connexxion BV (Hermes)
Eindhoven
Groot bedrijf Transport Operator (end user) Als operationeel gebruiker van deze technologieën draagt het verder automatiseren bij tot een verlaging van de TCO maar lost het ook in de toekomst deels het sociale probleem van het tekort aan personeel op met name in dit project het werken in de nachtelijke uren.Hermes brengt als eindgebruiker de markt specificaties in.

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?