De Bouwplaats van Morgen (2021)

Laatst gecontroleerd op:
4 december 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is het testen van elektrische grondverzetmachines in verschillende omstandigheden om meer kennis en inzicht te krijgen over verduurzaming van mobiele GWW-machines.

Doel

De proeftuin heeft als doel het verkrijgen van kennis en inzicht rondom het verduurzamen van mobiele GWW-machines – dit betekent het sterk reduceren van de uitstoot van CO2-, NOx-deeltjes, fijnstof (PM10), geluidsoverlast en stankoverlast - door middel van de inzet van elektrische grondverzetmachines in verschillende use cases / scenario's. Daarbij gaat het deels ook over het opdoen van ervaringen met de inzet van batterijwisselpakketten, voor de verdere verduurzaming van de GWW-sector voor andere elektrische machines.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Het ontwerpen van de proeftuin om zo optimaal voorbereid te zijn op de inzet en het testen van de machines;
  • Het inzetten van de machines in (zo veel mogelijk) normale werkzaamheden;
  • Het bewaken van de prestaties van de machines en op basis van deze verzamelde data analyses uitvoeren en aanbevelingen doen;
  • Het terugkoppelen van de verzamelde data aan de GWW-partners en in detail bestuderen met leverancier Staad om zo de machines te verbeteren;
  • Het analyseren van inzetbaarheid, kosten en financiële haalbaarheid

Locaties

Helmond, Nederland (DENS Power B.V.) en Oss (Urban Mobility Systems B.V.)

Deelnemers
Naam deelnemer Rol project
G.J. Brinkman & ZN B.V. Deelnemer
Janssen Groep Materieel B.V. Deelnemer
Boomrooierij Weijtmans B.V. Deelnemer
Veldhuizen Verhuur B.V. Deelnemer
Gebr. Coremans Grondwerken B.V. Deelnemer
Huijbregts Machines B.V. Deelnemer
Gebr. Van den Brand en Van Oort B.V. Deelnemer
Aannemingsbedrijf van der Zanden Moergestel B.V. Deelnemer
Staad B.V. Deelnemer-leverancier
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Onderzoek
FIER B.V. Penvoerder

(Beoogd) resultaat

Alle 7 graafmachines zijn besteld en in gebruik genomen. De eerste gebruikerservaringen zijn positief, er komen ook aandachtspunten naar voren waaraan binnen het consortium gewerkt wordt. Het laden op de bouwplaats blijkt een groot aandachtspunt bij de partners. TNO heeft de datakoppeling met de graafmachines gerealiseerd en de data wordt nu verzameld. De dataverzameling wordt nog verder geoptimaliseerd.

Actueel

Een netverzwaring is lang niet mogelijk geweest bij veel van de partners met name door de netcongestie problematiek binnen de provincies Noord Brabant en Limburg. De regelgeving mbt transport van de batterijen (ADR) is nog niet duidelijk. Deze problemen zijn geadresseerd middels een notitie welke is verspreid bij belanghebbende organisaties en overheden.

Alle machines zijn besteld en uitgeleverd. Vanuit alle machines wordt data verzameld die door TNO verwerkt worden. Gesprekken tussen partners om te achterhalen welke data zij belangrijk vinden voor hun bedrijfsvoering en planning en hoe deze verkregen data in de praktijk te gaan gebruiken, zijn ook gestart. In het laatste jaar zullen resultaten van de data verder geanalyseerd worden en zal een TCO analyse worden gedaan.

Bent u tevreden over deze pagina?