Consortium Corridor Betuwe Elektrisch (2021)

Laatst gecontroleerd op:
20 april 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is het invoeren en laten zien van elektrische transportvoertuigen en plugin hybride voertuigen in verschillende bestaande vervoersoperaties.

Doel

Het project is een proeftuin voor stedelijke bevoorrading van bovengenoemde voertuigen. Het doel is een ontwerp voor 2030 te maken voor uitstootvrij vervoer op grote schaal. Dit project draagt ook bij aan de verspreiding van snellaadlocaties op openbare en niet-openbare plekken.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • De aankoop van vrachtwagens en trailers en het ontwerpen en bestellen van de bijbehorende laadvoorzieningen;
  • Na aankoop worden de eerste testen gedaan met de vrachtwagens, trailers en laadvoorzieningen;
  • Langdurige demonstratie van de vrachtwagens en trailers en het gebruik ervan in verschillende dagelijks transportactiviteiten;
  • Het opleveren en gebruiken van openbare laadvoorzieningen;
  • Het verzamelen en onderzoeken van gegevens en kennisdeling hiervan binnen de samenwerking, waarna een onderzoek voor uitbreiding wordt gemaakt;
  • Aan het einde van het project wordt kennis gedeeld met andere geïnteresseerden.

Locaties

In en rondom Arnhem en Nijmegen. Er wordt een dagelijkse verbinding tussen DC in Oosterhout en een opslag in Waalwijk ingericht, hier wordt ook een openbare laadhub voor zware en grote voertuigen of het industriepark Park15 gerealiseerd.

Deelnemers

Naam deelnemer Type onderneming Rol in project
Allego BV Grote onderneming Penvoerder & projectcoördinatie, gebruik openbare laadfaciliteit
Cornelissen Transport BV Grote onderneming Inzet BEV/PHEV vrachtwagens t.b.v. winkeldistributie Lidl, TU en Kruidvat
Dover Holding BV Grote onderneming Inzet BEV-botsabsorbervrachtwagen voor verbreding en onderhoud van de A15
AG van Geffen Transportbedrijf BV Middelgrote onderneming Inzet BEV-vrachtwagencombinatie voor Lidl winkelbevoorrading
Kivits-Drunen BV Middelgrote onderneming Inzet BEV-vrachtwagencombinatie voor Lidl DC bevoorrading
DKL Equipment BV Grote onderneming Inzet PHEV-vrachtwagen voor leveringen Arnhem, Nijmegen e.o.
Melis Materials BV Middelgrote onderneming Inzet BEV/PHEV-vrachtwagens t.b.v. winkeldistributie Lidl en Kruidvat
Technische Unie BV Grote onderneming Inzet PHEV-vrachtwagen voor leveringen in Arnhem, Nijmegen e.o.
TNO Onderzoeksinstelling Gegevensverzameling en verwerking, data-analyse, ontwikkeling ontwerp voor elektrisch rijden richting 2030, verspreiding van kennis en steun aan penvoerder

 

Bent u tevreden over deze pagina?