Fieldlab for connected smart fast charging - CSFC (2019)

Laatst gecontroleerd op:
20 november 2023
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

Het doel van dit project is primair om de productontwikkeling en plaatsing van battery-range-extenders in elektrische bestelwagens te versnellen en meer secundair om dit ook te realiseren in gelijksoortige voertuigen t.b.v. het doelgroepenvervoer.

Beschrijving

Doel

Het doel van dit project is primair om de productontwikkeling en plaatsing van battery-range-extenders in elektrische bestelwagens te versnellen en meer secundair om dit ook te realiseren in gelijksoortige voertuigen t.b.v. het doelgroepenvervoer. Hiermee krijgen E-LCV’s een acceptabele actieradius van tussen de 250 en 350 kilometer in plaats van de huidige circa 100 tot 150 kilometer. Het additionele batterijpakket zal geschikt zijn voor snelladen. Dit resulteert in een kortere laadtijd en een grotere actieradius, waarmee de belemmeringen, welke een versnelling van zero-emission mobiliteit in de weg staan, worden weggenomen. Tegelijkertijd wordt middels een brede ketenaanpak een verdere uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen mogelijk gemaakt met de aanleg van een nieuwe snellaad-omgeving.

Korte omschrijving van de activiteiten

De belangrijkste beoogde projectactiviteiten in de te realiseren proeftuin zijn:

  • WP1: Ontwikkeling en testen van (componenten voor) een battery-range-extender voor de E-LCV’s in dit project inclusief snellaad-mogelijkheid. Deze battery-range extenders worden dan vervolgens ingezet bij de E-LCV’s die onder werkpakket 3 worden aangeschaft en ingezet;
  • WP2: Engineering, voorbereiding en realisatie van het snellaadsysteem met slimme aansturing en universele betaaltechnologieën. Dit werkpakket is weer nodig en sluit aan bij de gebruiksexperimenten in werkpakket 3;
  • WP3: Gebruiksexperimenten met volledig elektrische bestelwagens (N1) met ingebouwde batteryrange-extender inclusief de mogelijkheid tot snelladen;
  • WP4: Studie c.q. onderzoek naar de mogelijkheden de voeding van en naar de powerbank door elektrische voertuigen (FCEV’s, BEV’s) die geparkeerd staan op het carpoolplein (Vehicle2Grid) te laten plaatsen vinden. De ervaringen uit werkpakket 3 zijn o.a. input voor deze studie.;
  • WP5: Inzet powerbank om congestieproblematiek te voorkomen en tevens ervaring opdoen met een nieuw additioneel verdienmodel. De gebruikerservaring uit werkpakket 3 en de mogelijkheden in werkpakket 4 zullen hierin meegenomen worden m.b.t. gelijktijdigheidsvraagstukken;
  • WP6: Disseminatie van praktijkkennis van de proeftuin Connected Smart Fast Charging werkpakketen 1 t/m 5 delen met de relevante stakeholders in de mobiliteitssector mede via Bovag;
  • WP7: Op perfecte wijze uitvoering geven aan de projectorganisatie, -management en aan de administratieve verantwoording van werkpakketten 1 t/m 6.

Alle activiteiten in de proeftuin ‘Fieldlab voor Connected Smart Fast Charging’ worden door een zeer breed samenwerkingsverband van relevante projectpartners en samenwerkingspartners uitgevoerd. Green Planet zal als penvoerder fungeren.

Locaties

Hoofdlocatie Eigenaar/opdrachtgever
Green Planet Real Estate B.V., Bultinge 2, 7933 TZ Pesse (Dr.)

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Green Planet Real Estate B.V. Kleine onderneming Penvoerder
Contrall Projectrealisatie Grote onderneming Projectpartner
Emmett Green Kleine onderneming Projectpartner
E-mobility Consulting Kleine onderneming Projectpartner
HAN Automotive Research Onderzoeksorganisatie Projectpartner
Terwolde (Renault) Grote onderneming Projectpartner
Luth-Tangenberg (Nissan) Kleine onderneming Projectpartner
Century Autogroep (VW) Grote onderneming Projectpartner
Hunebouw Kleine onderneming Projectpartner
Prewest ICT BV Kleine onderneming Projectpartner
Ten Kate Installatietechniek BV Kleine onderneming Projectpartner
Gils Automaterialen Kleine onderneming Projectpartner
Probis Nederland BV Kleine onderneming Projectpartner
WB Autoservice (Bosch Car Service) Kleine onderneming Projectpartner
New Energy Coalition Niet-gouvernementele organisatie Projectpartner
BOVAG Adhesieverklaring Communicatie leden, bedrijven en algemeen
Royal HaskoningDHV Adhesieverklaring Supporter initiatief
Gemeente Hoogeveen Adhesieverklaring Supporter initiatief
TSG Technical Services and Solutions Adhesieverklaring Uitvoerend
TVM verzekeringen Adhesieverklaring Supporter initiatief
Connexxion Adhesieverklaring Supporter initiatief

Resultaat

Gerealiseerde resultaten (stand van zaken juli 2023)

WP1: Ontwikkeling en testen van battery-range-extenders voor E-LCV’s geschikt voor snelladen & WP 2: Engineering en realisatie ‘Connected Smart Fast Charging’ systeem: 

Architectuur en topologie concepten zijn gerealiseerd: 

• De ontwerpkeuzen zijn gemaakt. 

• Eerste Proof of Concept van battery range extender is in ontwikkeling. 

WP2: Engineering en realisatie ‘Connected Smart Fast Charging’ system: 

• Engineering van het 10 kV vermogensdeel en de LS verdeling is gereed. 

• Powerbank is geplaatst binnen een 10 kV eigen elektriciteitsnetwerk. 

• Snelladers worden in Q3 geleverd. 

WP5: Proef met aanbieden flexibiliteitsdiensten richting openbaar net: 

• Het rapport met inventarisatie flexibiliteitsdiensten is gereed. 

• Opdracht is verstrekt t.b.v. bouw EMS om uitvoering te kunnen geven aan flexibiliteitsdiensten. Deze worden op dit moment in gebruik genomen.

Actueel

Externe ontwikkelingen 

De corona-crisis en daarbij behorende maatregelen hebben gezorgd voor vertraging. Dit is tijdelijk opgelost door verlenging van de projectperiode met een jaar. Echter nu blijkt dat de totale aanleveringsketen verstoord is geraakt en dat de hoge scholen tijd nodig hebben om haar onderzoeksafdelingen weer op volledige kracht te krijgen en onderzoeken uit te voeren, is opnieuw uitstel noodzakelijk omdat dit tot vertraging leidt in verschillende werkpakketten. 

Vooruitblik 

De eerste mooie resultaten en realisaties zijn bereikt in dit project. Echter, om het doel van de regeling uit te kunnen voeren: proeftuinen, evaluatie en kennisdisseminatie is er zeker nog een jaar extra nodig om kwaliteit en kwantiteit te kunnen garanderen.

Bent u tevreden over deze pagina?