“DreamH2aul”: Dutch realization of emission-free advanced machinery for H2 haul (2021)

Laatst gecontroleerd op:
13 april 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Doelstelling van het project is technische en commerciële validatie van innovatieve waterstoftechnologie voor zwaar wegtransport in drie representatieve use cases, die toewerken naar langeafstandstransport.

Doel

Het project omvat een proeftuin met als einddoel een volledig getest en gevalideerd waterstof brandstofcelsysteem wat de bredere transportsector zal stimuleren groene waterstof als brandstof te gebruiken voor zwaar goederenvervoer en zo de uitstoot van verschillende emissies binnen het goederenvervoer verlagen.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Realisatie van een openbaar 350 bar waterstoftankstation o.b.v. groene waterstof in Deventer, gelegen aan de belangrijke Europese North Sea-Baltic TEN-T Corridor;
  • Ontwikkeling van een hoog-innovatief waterstof brandstofcelsysteem van de Nederlandse makelij met een extreem groot uitrolpotentieel, en validatie van dit systeem in twee N3 trekkers voor zwaar wegtransport;
  • Demonstratie van de waterstoftrekkers in 3 representatieve use cases voor stadsdistributie, regionaal containertransport en langeafstandstransport;
  • Monitoring en analyse van de proeftuin, vergelijkingsanalyse tussen BEV- en waterstoftrekkers, en modelgebaseerde opschalingsanalyse van het brandstofcelsysteem;
  • Communicatie en disseminatie van de projectresultaten met als doel om de introductie van waterstoftechnologie voor zwaar vervoer in Nederland en Europe te versnellen.

Locaties

Deventer, de bredere Cleantech Regio, en de North Sea-Baltic TEN-T Corridor

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Total Nederland BV Grote onderneming Penvoerder, realisatie waterstoftankstation
Zepp.solutions BV Kleine onderneming Ontwikkeling waterstof brandstofcelsysteem, waterstofopslag en ontwikkeling van 2 N3 waterstof-elektrische trekkers
Vos Transport BV Grote onderneming Investering in en demonstratie van een N3 waterstoftrekker
BCTN Nijmegen BV Grote onderneming Investering in en demonstratie van een N3 waterstoftrekker
TNO Onderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten) Monitorng en data-analyse proeftuin, vergelijkingsstudie kennisdisseminiatie
Andere stakeholders Type organisatie Rol in project
Cleantech Regio Pibliek samenwerkingsverband gemeenten Aeldoorn, Deventer, Zutphen en vijf omliggende gemeenten In-kind ondersteuning bij vergunningstrajecten en regionale kennisdeling

Andere stakeholders

Naam stakeholders Type organisatie Rol in project
Cleantech Regio Pibliek samenwerkingsverband gemeenten Aeldoorn, Deventer, Zutphen en vijf omliggende gemeenten In-kind ondersteuning bij vergunningstrajecten en regionale kennisdeling
Bent u tevreden over deze pagina?