ECO-Excavator (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is het ontwikkelen van een aanpasbare aandrijf- en energiebesparingsmodule om graafmachines te verduurzamen. De graafmachines worden dan aangedreven door uitstootvrije groene waterstof, zonder dat ze hierdoor minder goed werken.

Beschrijving

Aanleiding

De aanleiding voor het project is de trage snelheid waarin duurzame mobiele werktuigen technisch- en economisch interessant zijn voor bouwbedrijven, terwijl deze machines maar liefst verantwoordelijk zijn voor 9% van de CO₂-uitstoot van mobiele bronnen in Nederland. Vanuit de markt, overheid en maatschappij luidt de noodklok en is er behoefte aan milieuvriendelijke en schonere bouwwerkzaamheden, waarbij een minimale stikstofuitstoot wordt gerealiseerd, en zo weinig mogelijk omgevingsgeluid wordt gecreëerd. Het voldoen aan de strenge milieueisen tegen een rendabele prijs is voor de meeste bouwbedrijven echter nog niet haalbaar. Daarnaast zijn er nog veel graafmachines die nog maar een paar jaar geleden zijn aangeschaft en niet voldoen aan de snel veranderende emissienormen. Het consortium wil dan ook een oplossing ontwikkelen en testen die de emissie van bestaande graafmachines volledig kan reduceren naar nul. 

Doel

Het doel van het project bestaat dan ook uit het succesvol ontwikkelen van een modulair aandrijf- en energiebesparingsmodule om graafmachines te kunnen opwaarderen naar een duurzame zero-emissie groene waterstof-aangedreven graafmachine, waarbij de continuïteit en de productcapaciteit minimaal hetzelfde dienen te blijven in vergelijking met conventionele vervuilende graafmachines. Door middel van het eindproduct, de ECO-Excavator, kan er in de toekomst voldaan worden aan de steeds strenger wordende regelgeving en eisen vanuit de Nederlandse en Europese overheid. De ECO-Excavator dient volledig zelfvoorzienend te opereren, waarbij een mobiele waterstof-infrastructuur voor de optimale waterstoftoevoer dient te zorgen, vergelijkbaar met de conventionele brandstoftoevoer. De ontwikkeling van een zero-emissie mobiele machine, die zal zorgen voor een reductie in CO₂, NOx, fijnstof en geluid voor de bouwsector, sluit het project direct aan bij de doelstellingen van de DKTI.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Ontwikkelen en technisch testen van een prototype modulair aandrijfen energiebesparingsmodule, o.a. bestaande uit een SR-elektromotor, waterstofstack, batterijsystemen, hydrauliek en terugwinningssysteem;
  • Tevens zal er een waterstofopslagsysteem ontwikkeld worden om de ECO-Excavator op het bouwterrein te kunnen voorzien van de benodigde waterstof;
  • HFX Research B.V. richt zich met name op engineering van de interne module van de ECOExcavator, H2Storage B.V. focust zich meer op de waterstofhuishouding en infra en Van Beers Hoogeloon B.V. zal met hun kennis en expertise de brug slaan van techniek naar praktijk.

Locaties

Het project wordt grotendeels uitgevoerd bij HFX Research B.V. in Valkenswaard. Ook op de bedrijfslocatie van H2Storage B.V. en Van Beers Hoogeloon B.V. zullen werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze locaties bevinden zich respectievelijk in Den Haag en Hoogeloon. Testwerkzaamheden in de praktijk staan vooralsnog gepland op een bouwterrein regio Eindhoven. Alle projectwerkzaamheden zullen in Nederland uitgevoerd worden. In onderstaand schema worden de deelnemers weergeven en hun rol in het project.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
HFX Research B.V. onderneming Engineering elektrische aandrijfmodule op waterstof
H2Storage B.V. onderneming Engineering waterstofopslag en -infra
Van Beers Hoogeloon B.V. onderneming Kennis en expertise van markt, techniek en toepassing

Resultaat

Belangrijke resultaten die tot op heden uit het project zijn voortgekomen bestaan uit het volledig ontwikkelen van prototype-componenten voor de ECO-Excavator. Deze componenten zijn allen individueel getest en werken naar behoren. Enkel de waterstofsystemen vergen naar aanleiding van de testen nog doorontwikkeling. De komende periode zal deze doorontwikkeling plaatsvinden en zal de samenstelling van de componenten en de werking in de praktijk getest worden.

Actueel

Externe ontwikkelingen

Er zijn enkele externe ontwikkelingen van invloed op het project. Zo blijven de prijzen van materialen en batterijen hoog. Ook de levertijden hiervan zijn nog aan de lange kant. Daarnaast zijn er nog altijd geen besluiten genomen omtrent de regelgeving voor waterstof(opslag). Voordelige externe ontwikkelingen zitten in de positieve geluiden vanuit de markt. De behoefte aan betaalbare zero-emissie bouwwerktuigen is erg groot. Opvallend is dat grote producenten (Komatsu) ook bezig zijn met de ontwikkeling van bouwmachines die worden aangedreven door waterstof. Door het onderhavige project is er ook een zekere mate van concurrentiedruk wederzijds maar wel ten goede aan de energietransitie.
 

Vooruitblik

De komende maanden zullen uitwijzen of het consortium positief naar de projectresultaten kan kijken. Er zijn aardig wat tegenslagen geweest gedurende de uitvoering van het project waardoor er een behoorlijke vertraging opgetreden is. Dit heeft tot gevolg dat de reguliere bedrijfsactiviteiten minder of een vertraagde aandacht hebben gekregen. Ondanks deze vertraging en de budgetoverschrijding is het consortium positief over de opgedane kennis. Deze zal van grote waarde zijn voor de bedrijven alsook voor het kennisniveau ten aanzien van deze technieken binnen de Nederlandse economie. De toekomst zal moeten uitwijzen of de innovatie kan concurreren met innovaties van andere bedrijven.

Bent u tevreden over deze pagina?