Elektrificatie van SPMT’s (2021)

Gepubliceerd op:
15 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 december 2023

Doel van dit project is het ontwikkelen en testen van een eerste 1:1 prototype van een volledig elektrisch aangedreven Self Propelled Modular Transporter (SPMT) zodat deze mobiele machines, die bijvoorbeeld in de bouw van civiele werken worden ingezet, in de toekomst volledig emissievrij zullen worden.

Doel

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een testversie van een volledige elektrische SPMT. Hierdoor draagt het bij aan het verminderen van CO2-uitstoot.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • De ontwikkeling van een definitief ontwerp van een volledig elektrische aandrijflijn voor SPMT’s;
  • De bouw van een testversie in bestaande batterijbehuizing;
  • Het testen en goedkeuren van de testversie in een gebruikersomgeving;
  • Beoordeling, kennisdeling en afronding van project

Locaties

Breda en Schiedam (Mammoet), Oosterhout (Emoss)

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Mammoet Holding BV Groot bedrijf Penvoerder/hoofdaanvrager/projectmanager, verantwoordelijk voor ontwikkelen, testen & valideren van prototype.

Beoogd resultaat

Dit ontwikkelproject omvat 4 fasen om effectief tot het gewenste resultaat te komen:


1. Ontwikkelen definitief ontwerp volledig elektrische aandrijflijn ten behoeve van SPMT’s
2. Bouw prototype in bestaande powerpack-behuizing
3. Testen en valideren van prototype in gebruiksomgeving
4. Evaluatie, kennisverspreiding en afronding project.


Het project bevindt zich in fase 2; de bouw van het prototype.

Actueel

De uitvoer van het project wordt beïnvloed door externe ontwikkelingen: zo wordt de noodzaak om tot uitstoot-loze oplossingen te komen steeds hoger. Binnen de bouwsector wordt steeds kritischer gekeken naar uitstoot en derhalve is het van groot belang dat wij een oplossing kunnen bieden die volledig uitstootvrij ingezet kan gaan worden. Andere externe ontwikkeling die tot vertraging in de uitvoer hebben geleid zijn de oplopende prijzen (voor staal etc) en hieraan gekoppelde leveringsproblemen binnen de industrie. Hierdoor is de bouw van het prototype vertraagd.

De vooruitblik is positief. Mammoet verwacht binnen de uitvoeringsperiode van dit project tot een aantoonbaar werkende oplossing te kunnen komen en hiermee de eerste volledig elektrisch aangedreven SPMT in bedrijf te kunnen stellen.

Bent u tevreden over deze pagina?