Ontwikkeling en test van elektrische trilrolwals (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is het ontwikkelen van een elektrische trilrolwals die breed inzetbaar is door aannemers voor verkeerswerken die op dit moment stilstaan door de stikstofcrisis.

Beschrijving

Aanleiding

Wegenbouw en infrastructurele werken in het algemeen staan 'on halt' in verband met de stikstofcrisis en om klimaatdoelen in het algemeen te halen moet worden gestreefd naar vermindering van CO2-uitstoot. Om die reden zijn bedrijven in de GWW-sector op zoek naar schone, emissievrije machines voor projecten rond wegenbouw, grondwerk en dijkverzwaring. Dit vormt de achtergrond voor de oprichting van Green Road Equipment (hierna af te korten tot GRE), die zich tot doel stelt de ontwikkeling van emissieloze, elektrische machines voor infrastructurele werken. GRE is hiervoor een samenwerking aangegaan met Motrac Industries, met know-how op het vlak van elektrische aandrijflijnen, voor de ontwikkeling van een elektrische trilrolwals in het kader van dit project. 
Aannemingsbedrijf Dura Vermeer is de derde partner van het project, als potentieel investeerder in deze nieuwe machine die over een unieke, innovatieve ‘trilwals-technologie’ beschikt. Deze technologie is wat de machine onderscheidt van een eerdere ontwikkelde elektrische ‘statische’ drierolwals door GRE. Onder meer vanwege een grote vraag naar dijkverzwaringen, uit te voeren in opdracht van Rijkswaterstaat, is er grote behoefte in de sector aan elektrisch aangedreven machines die voor de diverse taken inzetbaar zijn. GRE in samenwerking met Motrac speelt in op deze grote vraag naar emissieloze machines in de GWW sector. 

Doel

Deze nieuwe machine beschikt over een unieke innovatieve ‘trilwals-technologie’, waardoor deze elektrische tilrolwals ook toepasbaar is op grondwerk en dijkverzwaring, en niet alleen op asfalt.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • In een test met traditionele (diesel) aandrijflijn wordt bepaald welke efficiency-slag kan worden behaald in de te ontwikkelen elektrisch aangedreven trilrolwals. De resultaten van deze test zijn bepalend voor de definitieve ontwikkelingsstappen en die bepalen onder meer de kosten van de elektrische drierolwals;
  • Na evaluatie van de testresultaten wordt de trilrolwals in stappen ontwikkeld;
  • Bij gereedheid van een inzetbare machine wordt deze door Dura Vermeer getest in een realistische gebruiksomgeving en op basis van terugkoppeling van resultaten en ervaringen worden aanpassingen gedaan door de ontwikkelingspartners totdat de machine volledig is ontwikkeld en door Dura Vermeer.

Locaties

De elektrificatie van machines wordt gedaan op locatie aan bovensteweg 48 in Mook. De onderdelen van de machine worden getekend en ingepast bij Motrac Industries in Zutphen. De stationaire test wordt door GRE uitgevoerd in Mook. Daarna wordt de machine door Dura Vermeer getest in een realistische gebruiksomgeving, op een infraproject ergens tussen Mook en Zutphen.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Green Road Equipment Onderneming Methoden voor test, ontwikkeling en vermarkten elektrische machines
Motrac Onderneming Ontwikkeling elektrische aandrijflijnen
Dura Vermeer Onderneming Potentieel investeerder; testen van het prototype

Resultaat

Het beoogde resultaat is een volledig ontwikkelde elektrische trilrolwals die door aannemingsbedrijf Dura Vermeer wordt ingezet in infrastructurele projecten. Met de ontwikkelde kennis en kunde in dit project worden op termijn, in de ambitie van Green Road Equipment, alle machines in de wegenbouw, grondwerk en dijkverzwaring geëlektrificeerd, met als doel om deze sector zo volledig mogelijk emissievrij te maken.

Bent u tevreden over deze pagina?