Empowering Zero Emission Supply Chain (2021)

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Doel van het project is het zero-emissie realiseren van een substantieel deel van de supply chain in een ‘all electric’ productieomgeving; specifiek over de sinaasappelsapgoederenstroom van de Rotterdamse fruithavens naar ‘de blender’.

Beschrijving

Doel

Innocent wil in samenwerking met H.N. Post & Zonen, Fontys Hogescholen en BREYTNER een substantieel deel van de supply chain van hun nieuwe fabriek ‘de blender’ zero emissie gaan realiseren. Het gaat specifiek over de toelevering van sinaasappelsap vanuit de Rotterdamse fruithavens (M4H gebied) naar de blender. Uit dit project wil innocent inzichten verkrijgen in de energievraag vanuit supply chain en productieproces zodat deze na opstart fase van de fabriek met elkaar verbonden kunnen worden en elkaar kunnen gaan versterken. Als voorbeeld: Het koelhuis ’s-nachts één graad meer laten koelen, zodat overdag meer vermogen beschikbaar is voor het snelladen van voertuigen. Of de voertuigen extra opladen indien er meer zelf opgewekte energie uit zonnepanelen of windmolens is. Daarnaast heeft innocent als belangrijke doelstelling andere partijen binnen en buiten de keten te inspireren ook te gaan verduurzamen. Naast de directe substantiële CO2-besparing die dit project oplevert dient het project ook als show case en blue print voor de gehele Nederlandse proces/maak industrie om te komen tot een integraal CO2 neutraal productie proces en zero emissie supply chain.

Korte samenvatting van de activiteiten

  • Monitoren van prestaties van de voertuigen en laders en het in kaart brengen van de energievraag van de blender en worden verwerkt in een adviesplan voor opschaling van de zero emissie supply chain binnen de ‘all electric’ productie omgeving;
  • Het in bedrijf brengen- en functioneren van zero emissie vrachtwagens binnen de ‘’all-electric’’ productieomgeving ten behoeve van de verduurzaming van de sinaasappelsap goederenstroom;
  • Validatie en integratie van EV site solution voor zero-emissie supply chain met het energiemanagementsysteem van een volledige elektrische productiefaciliteit;
  • Kennisdeling van het betreffende project binnen/buiten de keten om andere partijen te inspireren/bewegen

Locaties

Het project wordt voornamelijk uitgevoerd in het havengebied van Rotterdam (Europoort) en het centrum van Rotterdam (Fruithaven M4H). Indien voor het project relevant ook daarbuiten.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Breytner Onderneming Penvoerder, kennis en advies over specifieke voertuigen en inzet trucks en bijbehorenden
Innocent Onderneming Eindklant en opdrachtgever, investeren in energie monitorings- en managementsysteem van het logistieke proces (EV Site Solution)
H.N. Post & Zonen Onderneming Investeren in 6 elektrische trekkers met lichtgewicht tanker trailers en bijbehorende night oplaadinfrastructuur, advies op gebied van supply chain transport en onderhoud
Fontys Hogescholen Onderneming Onderzoeksactiviteiten: monitoren en verwerken van verzamelde data m.b.t. de prestaties van de voertuigen en laders

Beoogd resultaat

Een representatief deel van de supply chain is verduurzaamd waarmee inzichten zijn verkregen en tools in handen zijn om verdere opschaling van supply chain en productie te kunnen realiseren. Kennisdeling binnen de keten maar ook daarbuiten. Via een open source model zoveel mogelijk partijen inspireren en bewegen om ook te gaan verduurzamen. Een EV Site Solution die gevalideerd is en waardoor inzichten zijn verkregen in de verschillende vermogensvragen.

Actueel

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkeling op dit moment is de beschikbaarheid en keuze van OEM E-trucks ten opzichte van vorig jaar. Enig OEM-aanbieder van trekker was toen Volvo. Op dit moment kan er gekozen worden uit Volvo, Scania, MAN en Mercedes Benz, Renault en DAF. Allen bieden een 50 tons 4x2 trekker te leveren in 2025. Dit zijn positieve ontwikkelingen die de transitie zullen aanjagen. Tevens zien we dat de Europese richtlijn CSRD bij veel andere FMCG bedrijven ook leidt tot nieuwsgierigheid naar en interesse in zero emissie transport aangezien ze hier direct invloed kunnen uitoefenen op de scope 3 emissies. We verwachten dat ook dit een aanjager zal gaan worden. De combinatie van CSRD en de beprijzing van diesel vanuit bijvoorbeeld de MAUT en de vrachtwagenheffing zal gaan zorgen voor hogere belasting op dieseltrucks waardoor leveranciers ook gestimuleerd worden om voor duurzame oplossingen te gaan.

Vooruitblik

E-trucks 5 en 6 en lader 3 zullen naar verwachting in 2025 in gebruik genomen gaan worden.

Publicaties

Video t.b.v. duurzaamheidsevent TLN: Duurzaamheid - Breytner & De Rooy Transport - YouTube

Bent u tevreden over deze pagina?