Energie op maat (2019)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020
Gepubliceerd op:
22 juli 2020

Het doel van dit project is dan ook om een bestaande Mobiele Stroom unit om te bouwen conform regelgeving om een Marine Approval te krijgen.

Doel

Hierbij wordt de Mobiele Stroom unit omgebouwd tot een verplaatsbare energievoorziening aan boord van een schip. Om daarnaast het onderzoek compleet te maken worden ook de prefereerbare context van het schip onderzocht. Hiermee wordt bepaald wat voor type schip het meest profijt kan hebben van één of meerdere Mobiele Stroom units. 3 van 11 Separaat aan dit project wordt gewerkt aan een nieuw containerschip voor het transport van containers tussen Delfzijl en Rotterdam. De Mobiele Stroom unit(s) vormen daarbij de basis voor de voortstuwing van een op zichzelf innovatief schip. Het maximaal benutten van afmetingen staat hierbij centraal. Het concept waarin de energievoorziening losgekoppeld is van het schip geeft een aantal ontwerp vrijheden die in dit schip meegenomen kunnen worden.

De reeds bestaande Mobiele Stroom unit is geschikt als mobiele landbased oplossing voor het leveren van energie met LNG/CNG/waterstof/methanol als brandstof. De gebruikte turbine in de Mobiele Stroom unit heeft een Marine Approval, hiermee is de basis gelegd voor de goedkeuring van het complete systeem. Hiermee kunnen units tot 1 MW gebouwd worden. De technische inrichting voor de verschillende vermogens zal steeds vergelijkbaar zijn. De goedkeuring is gericht op het complete systeem en zal in overdrachtelijke zin op de buitenkant van de containerdeur geplaatst worden. Het gaat dan om de goedkeur van het gehele systeem dus de turbine inclusief leidingwerk, brandstofopslag, veiligheidsaspecten, schakelkast en gebruikte materialen.

Omschrijving van de activiteiten

In dit project wordt een bestaande Mobiele Stroom unit omgebouwd op een zodanige manier dat deze met verschillende biobrandstoffen toegelaten wordt als energieleverende unit aan boord van een binnenvaartschip, het behalen van Marine Approval. De Mobiele Stroom unit omvat een 20 voets container waarin leidingwerk, veiligheidsmaatregelen, turbine etcetera opgenomen zijn. Voor dit ombouwen is er technisch onderzoek nodig welke aanpassingen het rendement en algehele comfort van de Mobiele Stroom unit optimaliseren aan boord. Daarnaast wordt er onderzocht welk effect het noodzakelijke splitsen van brandstofvoorraad en energieopwekking op de verschillende onderdelen en goedkeur heeft. Waarbij het mogelijk wordt Mobiele Stroom unit(s) met een groter vermogen te bouwen om opschaal mogelijkheden te verbeteren. Het project omvat enerzijds desk research, om duidelijke cases op te stellen om opschaling te vergemakkelijken, anderzijds betreft het technisch ombouwen van een Mobiele Stroom unit. De samenstelling van projectdeelnemers is gemaakt op basis van het betrekken van de gehele keten, daarnaast is er gelet op het betrekken van alle benodigde kennis om beide kanten van het project succesvol te voltooien. Het project management zal worden gedaan door Mobiele Stroom B.V., omdat zij in eerdere situaties ook al als projectleider heeft gediend en omdat de basis kennis omtrent de Mobiele Stroom unit hier aanwezig is.

Locaties

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in Hoogezand, Groningen, Delfzijl en Maarssen.

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Mobiele Stroom B.V. Kleine onderneming Leverancier powerunits
Conoship international B.V. Kleine onderneming Scheepsontwerp
Marine Service Noord B.V. Middelgrote onderneming Gas/waterstof/methanol installatie
Wijnne en Barends B.V. Middelgrote onderneming Verlader/Scheepseigenaar
RINA Netherlands B.V. Kleine onderneming Keurende instantie
Sikking Controls B.V. Kleine onderneming Elektra
Qumey Metaalindustrie B.V. Middelgrote onderneming Staalconstructies

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?