Haalbaarheidsonderzoek EV-PV-Aanhangwagen (2019)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020
Gepubliceerd op:
16 juli 2020

Binnen dit project wil Henra de haalbaarheid van een elektrisch aangedreven aanhangwagen onderzoeken.

Doel

De elektrisch aangedreven aanhangwagen moet bijdragen aan de reductie van de totale CO2-uitstoot in de transportsector. Het trekken van een aanhangwagen heeft een negatieve invloed op de CO2-uitstoot van het trekkende voertuig. De elektrisch aangedreven aanhangwagen moet het trekkend voertuig ontlasten en zo de CO2-uitstoot sterk reduceren. Daarnaast wil Henra de elektrisch aangedreven aanhangwagen geschikt maken om te worden getrokken door elektrische voertuigen. Hiermee zou een combinatie van voertuig en aanhangwagen zonder CO2-uitstoot mogelijk zijn. Momenteel zijn elektrische voertuigen niet geschikt om aanhangwagens voor te trekken. De techniek van de elektrische aandrijving moet toepasbaar zijn op alle type aanhangwagens, van plateauwagen tot paardentrailer. Henra zal ook onderzoeken of de benodigde energie kan worden opgewekt door PV-elementen in de aanhangwagen te integreren. Ook andere manieren van energieopwekking of energieterugwinning (zoals regeneratie van kinetische energie) zullen worden meegenomen worden.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het haalbaarheidsonderzoek zal door Henra zelf worden uitgevoerd. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zal wel gesproken worden met mogelijke projectpartners voor de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven aanhangwagen. Oriënterende gesprekken zijn al gevoerd met Lightyear (Helmond), Ebusco (Deurne), NL Electric (Hilversum) en Elaphe (Ljubljana, Slovenië). Het haalbaarheidsonderzoek zal worden opgesplitst in 5 fases

  1. Onderzoek energiebehoefte van een aanhangwagen. Er wordt onderzoek gedaan naar de hoeveelheid energie die nodig is voor het voortbewegen van een aanhangwagen. Als dit bekend is, dan kan bepaald worden wat de vereiste specificaties zijn van de krachtbron die de aanhangwagen moet aandrijven.
  2. Inventarisatie mogelijke samenwerkingspartners. Als de globale dimensies van de powertrain zijn vastgelegd, dan is het mogelijk om potentiele samenwerkingspartners te onderzoeken en de bereidwilligheid tot gezamenlijke ontwikkeling in kaart te brengen.
  3. Dimensionering en kostenraming op hoofdlijnen voor EV-PV-aanhangwagen Op basis van de verkregen inzichten moet een globale kostenraming worden opgesteld. Een kostenraming voor de realisatie van een prototype als ook een inschatting van de uiteindelijke seriematig te produceren EV-PV-aanhangwagen.
  4. Economische haalbaarheidsstudie Aanhangwagen zijn gebruiksvoorwerpen die op basis van rationele gronden worden aangeschaft. De elektrisch aangedreven aanhangwagen moet dan ook bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
  5. Samenvatting en conclusie.

Locaties

Overloon, Nederland 

Deelnemer

Naam deelnemer: Henra Aanhangwagens BV
Type organisatie: Kleine onderneming
Rol in project: Penvoerder / Onderzoeker

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?