FleetLife (2019)

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2020
Gepubliceerd op:
16 juli 2020

Om een toekomst te verwezenlijken waarin het elektrisch voertuig dominant is, is het verlagen van de totale gebruikskosten van elektrische voertuigen cruciaal. Een effectieve manier om deze kosten te verlagen is het maximaliseren van de batterij levensduur, gezien deze een significante portie van de kosten met zich mee brengt.

Doel

FleetLife doelt om de batterij levensduur van elektrische vlootvoertuigen te vergroten door een operatie strategie te introduceren die batterij veroudering in acht neemt. De huidige operatie strategie van deze vlootvoertuigen is typisch gedreven door beschikbaarheid, planning en batterijlaadniveau (SoC). Het doel van FleetLife is om aan die strategie een overweging voor batterij levensduur toe te voegen.

Doel van het project

Het doel van het project is het vaststellen van de haalbaarheid van een batterij levensduur geoptimaliseerde operatie strategie voor elektrische voertuigvloten.

Korte omschrijving van de activiteiten

De haalbaarheid van de batterij levensduur geoptimaliseerde operatie strategie is bepaald door een subgroep van BMW I3 vlootvoertuigen te monitoren van het autodeelgroep Amber. De analyse bestaat uit het bepalen van de frequentie waarmee batterij levensduurwinst te behalen valt en hoe groot die batterij levensduurwinst is, gedurende normale operatie binnen de Amber vloot.

Locaties

TNO Helmond, Amber Eindhoven, routes tussen Amber laadhubs

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
TNO NVO Penvoerder/uitvoerder haalbaarheidsstudie
Amber Kleine onderneming Aanbieder/producent van onderzoeksdata, klankbord voor praktijksituatie
AutomotiveNL NVO Adviesraad

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?