Full electric road asphalting equipment (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
7 maart 2022

Het doel van het project is de ontwikkeling van een volledig elektrische tandemwals en een volledige elektrische asfalteermachine. Zowel de tandemwals als de asfalteermachine leggen asfalt van hoge kwaliteit dat geen CO2, NOx en PM10 uitstoot.

Beschrijving

Inleiding

Vanuit de markt kwam de vraag naar elektrisch bouwmaterieel in verband met tenders die emissieloos als norm stelden. Green Road Equipment kwam er snel achter dat deze machines er niet zijn. Vervolgens heeft Green Road Equipment naar aanleiding van de marktvraag en de conclusie de stoute schoenen aangetrokken en besloten zelf de ontwikkeling van deze elektrische machines op te pakken en te gaan realiseren. Samen met projectpartners Motrac Hydrauliek en Geba Road Equipment hebben zij zich in de afgelopen jaren ingezet voor de ontwikkeling van de eerste kleine asfalteerset van Nederland. Deze gedreven inzet heeft geresulteerd in twee werkende machines welke inmiddels in de markt gezet worden en ook een feitelijke toepassing vinden in en door bouwend Nederland.

Doel

Het doel was om te komen tot twee elektrische machines. Een tandemwals en een asfalteermachine. Beide doelen zijn behaald. Daarnaast heeft het consortium inmiddels door de behaalde technische resultaten en kennis uit dit project meerdere bouwmachines weten te elektrificeren.
 

Werkwijze

Door intensieve samenwerking onderling en gebruikmakend van de complementaire kennis bij alle partners en derde partijen is het resultaat behaald.

Locatie

Mook, Limburg. Hier is Geba Road Equipment gevestigd en stelt het bedrijfsruimte beschikbaar.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Green Road Equipment BV MKB, kleine organisatie Penvoerder, verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de testversies van beide machines
Conmeq BV MKB, kleine organisatie Projectpartner, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de aandrijf- en accutechniek en software
Geba Road Equipment BV MKB, kleine organisatie Projectpartner, mede verantwoordelijk voor bouw van testversie en kennisdrager van conventionele machines en vereiste werkingsprincipes

Resultaat

Conclusies

Elektrificeren is complex, maar het kan. Ook in die mate dat de machines een nuttige inzettijd hebben en met korte laadcycli zodat ook hier weinig belemmeringen worden ervaren door de eindgebruikers. Het feitelijk gebruik van de machines wordt als prettiger ervaren door minder lawaai en trillingen van de machines. Adoptie 
van de innovatie gaat dan ook voortvarend.

Aanbevelingen

Om de klimaatdoelstellingen te behalen is een versnelling van de verduurzaming nodig. Aan te bevelen is om dit wel overwogen met de juiste partners te doen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland raadplegen voor mogelijke financiering / subsidies maar ook relevante partner matching is aan te bevelen, dit daar innovatie een (financieel) risicovolle onderneming is met ongewis resultaat.

Publicaties

Filmpje op Youtube; Green Road Equipment. Zero Emission: that's our drive!

Nieuwsbericht 'VBI Weurt en Green Road Equipment winnen circulaire awards regio Rijk van Nijmegen'

Nieuwsbericht op website ICT Group: GRE from diesel to electric within five months thanks to Motar | ICT Group

 

Bent u tevreden over deze pagina?