FUNDA(ce)MENT (2021)

Gepubliceerd op:
15 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023

De doelstelling van het project is om in een realistische gebruikersomgeving aan te tonen dat zowel zero-emissie-bouwlogistiek als een zero-emissie bouwplaats te verwezenlijken is.

Beschrijving

Doel van het project

Het doel voor de FUNDA(ce)MENT partners Vlot Smart Solutions B.V., P van der Velden Lease B.V., Emoss Mobile Systems B.V., TNO, Cementbouw B.V. en Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V. is om aan te tonen dat ZE-bouwlogistiek en idem bouwplaats mogelijk is. Het project heeft dan ook een tweeledig doel: zowel aantonen dat de voertuigtechnologie klaar is voor de uitrol naar divers ZE-bouwmateriaal, als ook overtuigend bewijs te leveren dat door middel van nieuwe (slimme) bouwlogistieke concepten, de binnenstedelijke woningbouwopgave zero-emissie uitgevoerd kan worden. In Nederland is nog geen showcase voorhanden waaruit blijkt dat er op operationeel vlak en qua TCO op grote schaal elektrisch bouwmaterieel ingezet kan worden. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn de inzet van mobiele snellaadinfrastructuur, het integreren van snelladen in de logistieke planning en de inzet van een bouwhub aan de rand van de Rotterdamse milieuzone.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Ontwikkelen van een representatieve vloot aan zero-emissie bouwlogistieke voertuigen: opstellen van technische specificaties, ontwikkelen en bouwen van full-scale prototypes en deze in de praktijk testen op beschikbaarheid; 
  • Investeren in extra ZE-bouwmaterieel en mobiele snellaadinfra om aan de voorwaarde van een representatieve vloot te kunnen voldoen. Deze investering wordt tevens gebruikt om aan te tonen dat de wagens grootschalig operationeel kunnen worden ingezet en dat beperkte (snel)laadinfrastructuur voor bouwmaterieel het project niet zal belemmeren en dit probleem niet onoverkomelijk is;
  • De operaties van de in de proeftuin ontwikkelde en aangeschafte ZE-bouwlogistieke voertuigen en ZE-bouwmachines worden in combinatie met openbare mobiele snellaadinfra een jaar lang uitvoerig getest op allerlei aspecten. De data van de monitoring van de proeftuin zal worden gebruikt voor de eindrapportage;
  • Het actief delen van de projectresultaten met geïnteresseerde stakeholders om opschalingmogelijkheden en repliceerbaarheidsmogelijkheden onder de aandacht te brengen daarmee de transitie naar zero-emissie bouwlogistiek- en bouwplaatsen.

Locaties

Gemeente Rotterdam

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Vlot Smart Solutions BV Middelgrote organisatie Penvoerder en projectmanager: investeren in ZE bouwmaterieel, groot aandeel in uitvoering van ontwikkeling en innovaties, ontwikkelen van ZE bouwhub
P. van der Velden Lease BV Kleine organisatie Verhuren van ZE bouwmaterieel, kennis over onderhoudsregimes van de ZE-voertuigen, investeren in ZE bouwmaterieel, groot in deel opzet en management van het project
Emoss Mobilie Systems BV Grote organisatie Ontwikkelen van elektrische aandrijflijnen
Cementbouw BV Grote organisatie Vervoeren van de 15m3 betonmixtrailers van de betoncentrale naar de woningbouwplaats
Dura Vermeer Bouw Zuid West BV Grote organisatie Expertise en kennis duurzaam bouwen, voorzien van locaties om ontwikkelingen toe te passen en exploiteren
TNO Onderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten) Monitoren van praktijkdemonstratie en onderzoeken hoe bouwlogistieke concepten voor ZE-bouwmaterieel kunnen worden ingezet
Alfen Grote organisatie Leverancier en ervaringsdeskundige van mobiele snellaadunits

Resultaat

Zoals eerder aangegeven is het doel van de voorgestelde praktijkdemonstratie van FUNDA(ce)MENT zowel de bouwlogistiek als de bouwplaats verduurzamen door middel van schone techniek en slimme logistiek (naast goede regelgeving en goed gedrag). De partners zullen dit aanpakken door te werken met 4 verschillende resultaten, waar elk resultaat een afgebakend deel van het project omvat. 

Resultaat 1: De technische specificaties worden opgesteld, de full-scale prototypes ontwikkeld, gebouwd en in de praktijk op geschiktheid getest. 

Resultaat 2: Om tot een representatieve vloot te komen om aan te tonen dan niet alleen de technologie werkt, maar de wagens ook in grote getale operationeel ingezet kunnen worden. Om eenzelfde reden wordt er geïnvesteerd in mobiele laadinfra, zodat de beperkte (snel)laadinfrastructuur voor bouwmaterieel het project niet zal belemmeren, en om aan andere partijen laten zien dat het voorziene laadprobleem overkomelijk is. 

Resultaat 3: Middels een praktijkdemonstratie zullen de operaties van de in de proeftuin ontwikkelde en aangeschafte ZE-bouwlogistieke voertuigen en ZE-bouwmachines een jaar lang uitvoerig op allerlei aspecten getest worden, in combinatie met de inzet van openbare mobiele snellaadinfra. De gegeneerde data zal onder regie van TNO verzameld en gebruikt worden om tot een eindrapportage van de monitoring van de proeftuin te komen. 

Resultaat 4: Zowel tijdens als na het project zullen alle projectpartners de projectresultaten actief delen met geïnteresseerde stakeholders om opschalingsmogelijkheden en repliceerbaarheidsmogelijkheden onder de aandacht te brengen. Tastbare uitkomsten die uit dit resultaat voortkomen zijn publicaties en presentaties.

Actueel

Externe ontwikkelingen

Eerder had de COVID-pandemie gezorgd voor de vertraging van levertijden, nog steeds zit er nog veel onzekerheid in de keten als gevolg van de pandemie. Naast COVID heeft de oorlog in Oekraïne ook gevolgen op levertijden. De mate waarop deze externe ontwikkelingen invloed hebben op de voortgang en resultaten van het project zijn voor alsnog onduidelijk.

Vooruitblik

Dit jaar ligt de focus op het vinden van een geschikte bouwplaats ten behoeve van resultaat 3. De bouwplaats moet geschikt zijn voor het plaatsen van de mobiele snellaadvoorziening en de verreiker, samen met de haakarmtruck en de betonmixertrailer. Met de geschikte bouwplaats kan de inzet van de elektrische vloot daadwerkelijk goed worden gemonitord.

Bent u tevreden over deze pagina?