‘Groen op Weg’ - Lokale productie en afname van groene waterstof voor transport (2019)

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

In Groen op Weg wordt tegelijkertijd vraag en aanbod van groene waterstof gerealiseerd.

Doel

Volgens het Groen op Weg consortium kan dit door nulemissie transport te integreren in een duurzaam en flexibel energiesysteem. Hierdoor ontstaat voor alle betrokken ketenpartijen een win-win scenario dat investeren in duurzaamheid de moeite waard maakt. Het ‘Groen op Weg’ consortium gaat demonstreren dat, door lokaal samen te werken, een aantrekkelijk economisch model kan ontstaan voor de investering in openbare waterstofinfrastructuur en brandstofcel-elektrische voertuigen.

Korte omschrijving van de activiteiten

  1. Investering in en de implementatie van 1) vernieuwende PEM electrolyser technologie voor waterstofproductie, 2) openbare tankinfrastructuur en 3) emissiearme voertuigen.
  2. Demonstratie dat het lokaal koppelen van duurzaam transport aan duurzame energieproductie rendabel is voor zowel de producent als de afnemer van groene waterstof.
  3. Monitoring van de demonstratie op technisch, financieel en maatschappelijk vlak. Hierbij wordt aandacht besteed aan de complexe organisatorische aspecten die lokale sectoroverschrijdende samenwerking, de businesscase en lessons learned met zich mee brengt en verwerking hiervan in een blauwdruk.
  4. Gebruik van de blauwdruk voor opschaling binnen Nieuwegein en replicatie op andere plaatsen.

Locaties

Het project wordt uitgevoerd in Nieuwegein op industrieterrein Plettenburg gelegen langs het Lekkanaal. Op dit terrein bevinden zich:

  • Aannemersbedrijf Jos Scholman BV;
  • KWR Water BV;
  • Allied Waters BV;
  • Hysolar BV;
  • WRK (een samenwerking Waternet en PWN).

Op het terrein van WRK staat een zonneweide die duurzaam opgewekte elektriciteit gaat leveren voor de productie van groene waterstof. Deze groene waterstof wordt geleverd aan aannemersbedrijf Jos Scholman die hem zal gebruiken voor de aandrijving van nieuw aan te schaffen brandstofcel-elektrische voertuigen. Deze voertuigen zullen door Jos Scholman BV vooral in Midden-Nederland ingezet worden voor het vervoer van materialen en goederen van en naar opdrachtlocaties.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Jos Scholman Beheer BV (penvoerder) Middengroot bedrijf (MKB) Penvoerder, aannemer en mede-eigenaar Hysolar, afnemer van waterstof, eigenaar van op H2 rijdende vervoermiddelen.
Hysolar BV Groot bedrijf Eigenaar en exploitant electrolyser en waterstoftankstation.
KWR Water BV Onderzoeksinstelling Technische systeemintegratie met PVweide en ontwerp electrolyser.
Allied Waters BV Groot bedrijf Systeemintegratie, marktontwikkeling van waterstof toepassingen. Mede-eigenaar van Hysolar.

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?