Haalbaarheidsstudie H2-Energy Dock Techniek, Business Case, Vergunningen/Risico's (2021)

Gepubliceerd op:
15 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2022

Het doel van het project is onderzoeken of een drijvend tankstation voor de scheepvaart met afnemers en proeftuinen technisch mogelijk is. Ook wordt inzichtelijk gemaakt of een zelfstandig ondernemingsplan haalbaar is.

Doel

Met de onderzoeken worden sterktes en zwaktes, kansen en risico’s en de benodigde investeringen in het project in kaart gebracht. Het project draagt 1-op-1 bij aan de doelstellingen van DKTI-transport. DKTI gericht op innovatief duurzaam vervoer en op de thema’s waterstof en CO2-reductie.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Er zal voornamelijk door HbR worden gewerkt aan het in kaart brengen van vergunningen, risico’s en regelgeving, en wat voor effect dat heeft op eventuele drijvende bouw en certificering;
  • Enviu zal zich in opdracht richten op de business case met de daarbij horende marktvoorwaarden en mogelijke marktpartijen;
  • De HR in samenwerking met STC en TCR onderzoekt naast deze haalbaarheidsstudie de mogelijkheid van demonstratie en training rondom deze ontwikkeling voor studenten.

Locaties

Havengebied Rotterdam

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Havenbedrijf Rotterdam (HbR) Onderneming Penvoerder
Hogeschool Rotterdam (HR) Onderzoeksorganisatie Deelnemer
Gemeente Rotterdam Onderneming Betrokken, vraagt geen subsidie aan
Scheepvaart Transport College (STC) Onderzoeksorganisatie Betrokken, vraagt subsidie aan
Techniek College Rotterdam (TCR) Onderzoeksorganisatie Betrokken, vraagt geen subsidie aan
Watertaxi Rotterdam Onderneming Betrokken, vraagt geen subsidie aan
KRVE (Reiers) Onderneming Betrokken, vraagt geen subsidie aan
HEBO Maritiem Service Onderneming Betrokken, vraagt geen subsidie aan
Enviu Onderneming Essentiele uitbestedingsrelatie
Bent u tevreden over deze pagina?