Proeftuin: H2 in de haven van Den Helder (2019)

Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2020
Gepubliceerd op:
22 juli 2020

Doel van het project is het technisch en commercieel valideren van innovatieve waterstoftechnologie voor vaartuigen in een realistische gebruiksomgeving.

Doel

Validatie van de business cases van de ketenpartners ter stimulering van investeringen in waterstoftankinfrastructuur en waterstofvoertuigen. Het project omvat het opzetten van een proeftuin voor waterstof rondom de haven van Den Helder welke bestaat uit de realisatie van een openbare waterstof tankvoorziening en de ontwikkeling van een elektrisch-waterstof aangedreven vaartuig.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Experimentele ontwikkeling van een elektrisch aangedreven vaartuig met waterstof range extender;
  • Realisatie en demonstratie onder praktijkomstandigheden van: (1) een 1MW elektrolyser t.b.v. de productie van groene waterstof en de balancering van het net, (2) een tankstation met vulpunt voor wegvervoer en watervervoer en (3) een elektrisch aangedreven vaartuig met waterstof range extender;
  • Praktijkonderzoek naar technische, economische en operationele aspecten;
  • Ontwikkeling van regelgeving en certificeringseisen voor waterstof in de maritieme sector;
  • Communicatie en disseminatie van de projectresultaten ten einde de introductie van waterstoftechnologie in Nederland en specifiek de maritieme sector te versnellen.

Locaties

Haven van Den Helder

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
DAMEN Shipyards Gorinchem B.V. (hierna Damen) (Penvoerder) Grote onderneming Experimentele ontwikkeling elektrisch aangedreven vaartuig met H2 range extender
Pitpoint.H2 B.V. (hierna PitPoint) Grote onderneming Investering en realisatie van waterstoftankstation
N.V. Port of Den Helder (hierna Port of Den Helder of PoDH) MKB onderneming / Overheids N.V. Potentiele eindgebruiker elektrisch aangedreven vaartuig met H2 rangeextender, verstrekker gronden voor waterstofstation en PV, stimulator van waterstofafname in de haven.
ENGIE Services West B.V. (hierna Engie) Grote onderneming Realisatie van PV installatie (buiten scope van het project),levering duurzame elektriciteit t.b.v. productie groene waterstof, faciliteren Next-Flex
TU Delft Kennisinstelling Vaststellen ontwerp criteria voor vaartuigen met elektrische voortstuwing en gebruik van fuel cells, metingen economische en milieuprestaties elektrisch aangedreven vaartuig met H2 range extender.
Stichting New Energy Coalition (hierna New Energy Coaltion of NEC) Niet-gouvernementele organisatie Communicatie en kennisdeling
Bureau Veritas Marine B.V.(hierna Bureau Veritas) Grote onderneming Advies en technische ondersteuning mbt wet en regelgeving.

Andere stakeholders

Naam stakeholder Type organisatie Rol in project
Koninklijke Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) Onderzoeksinstituut Uitbestedingsrelatie: potentiele eindgebruiker elektrisch aangedreven vaartuig met H2 rangeextender
SeaZip Offshore Service B.V. (hierna SeaZip) MKB onderneming Uitbestedingsrelatie: potentiele eindgebruiker elektrisch aangedreven vaartuig met H2 rangeextender

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?