H2-Platform 2020 (2019)

Gepubliceerd op:
21 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 augustus 2023

Het doel van het H2-Platform is het ontplooien en stimuleren van innovatieve activiteiten voor de – uiteindelijk commerciële – inzet van waterstof.

Doel

De inzet van waterstof in:

  • mobiliteit en transport;
  • de gebouwde omgeving (aggregaten, verwarming, e.d.);
  • de (chemische) industrie (als grondstof en voor hoge temperatuur warmte);
  • de energiesector (voor de inpassing in het energiesysteem van stroom uit zon en wind).

Een belangrijke activiteit en afgeleid doel van het H2-Platform is het bevorderen van het delen van faciliteiten en het uitwisselen van kennis en deskundigheid tussen partijen in de Nederlandse waterstofketen, van producenten tot eindgebruikers. En ook daadwerkelijk bijdragen, in de huidige precommerciële fase, aan technologie- en innovatieontwikkeling en -overdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen ondernemingen, koepelorganisaties en andere betrokken organisaties in en nabij de Nederlandse waterstofketen (waaronder overheden en kennisinstellingen). Meer dan 50 bedrijven zijn in meer of mindere mate bij het H2-Platform betrokken; het H2-Platform staat open voor nieuwe participanten (bedrijven) en samenwerking met nieuwe andere betrokken organisaties in en nabij de Nederlandse waterstofketen.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Het met participanten (bedrijven en koepelorganisaties) en overige betrokkenen (zoals overheden en kennisinstellingen) definiëren van breed gedragen (strategische) prioriteiten – onder andere qua financiën (businesscases, vereiste overheidsbijdragen), veiligheid, infrastructuur, matching van vraag en aanbod – inclusief concrete deliverables.
  • Het ondersteunen van consortia bij het ontwikkelen van toegesneden (publiek-private) financieringsarrangementen en het daarbij benutten van (Europese) financierings- en investeringsprogramma’s.
  • Visievorming en belangenbehartiging.
  • Publiciteit in de breedste zin genereren voor de inzet van waterstof, door het organiseren of bijdragen aan evenementen en congressen, alsmede en met name door gestructureerde communicatie via de website van het H2-Platform opwegmetwaterstof.nl en aan deze website gekoppelde social media: Facebook, Twitter en LinkedIn.
  • Netwerking en matchmaking, door het organiseren van ontmoeting, netwerkvorming, kennis-uitwisseling en onderlinge versterking in de driehoek tussen bedrijven (investeerders, business case ontwikkelaars), kennisinstellingen (kennisontwikkelaars) en overheden (regelgever, subsidieverstrekker, regisseur, eerste gebruiker / launching customer).
  • Het H2-Platform doet zelf geen investeringen in waterstofprojecten.

Locaties

Het H2-Platform wordt uitgevoerd in Nederland.

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Deltalinqs Niet-gouvernementele organisatie Penvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?