H2 Mobile Public Space Maintenance Equipment - H2Mobile PSM Equip (2019)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

In samenwerking met de Nederlandse leveranciers van Green Machines (VCE) en Aebi Schmidt (AS), wil HCT in afstemming met de fabrikanten van deze machines en in samenwerking met HAN, op basis van de bestaande platforms H2E varianten ontwikkelen en deze in de markt zetten.

Doel

Inzet van HCT is hierbij gericht op ontwikkeling, testen en samen met leveranciers en eindgebruikers (gemeenten) demonstreren van een goed te standaardiseren oplossing (H2E Powerpack), waarmee HCT op termijn de fabrikanten van de mobiele machines als toeleverancier kan gaan bedienen, zodat deze af fabriek H2E machines kunnen gaan leveren. VCE en AS alsmede de achterliggende fabrikanten zien dit als de kans om de nieuwe markt voor zero emissie machines ten behoeve van onderhoud van de publieke ruimte te ontwikkelen, en zich hierin een sterke positie te verwerven. De eindgebruikers (gemeenten) krijgen hiermee de mogelijkheid en middelen om invulling te geven hun ambities in het kader van zero emissie stadslogistiek. Concrete doelstelling en beoogde opzet/aanpak van het project proeftuin is:

 1. Ontwikkeling van de H2E Powerpack, inclusief Power Management die als gestandaardiseerd component een “waterstof batterij” vormt en fysiek inpasbaar is als alternatief voor de elektrische Li-ion batterij in een elektrische aandrijflijn
 2. Ontwikkeling van een wisselfles concept (ca 1 kg H2) die (als thuiskomer/buffer) kan worden toegepast in combinatie met de H2E Powerpack, zodat de inzet van de mobiele machine niet (volledig) afhankelijk is van de lokale aanwezigheid van een H2 vulpunt (immers flessen kunnen worden gewisseld)
 3. Het toepassen en testen van de ontwikkelingen in twee soorten mobiele machines, te weten:
  a. Green Machines: geëlektrificeerde 500ze veegmachine omzetten naar waterstof, en hiervan drie machines bouwen, testen en opleveren ten behoeve van eindgebruikers (gemeentes) in het project
  b. Aebi-Schmidt: een diesel en een batterij-elektrisch aangedreven veegmachine doorontwikkelen naar waterstof-elektrisch, en hiervan twee machines bouwen, testen en opleveren ten behoeve van eindgebruikers (gemeentes) in het project
 4. Flankerend onderzoek en kennisverspreiding t.b.v. leerervaring en optimale impact.

Locaties

Het project wordt uitgevoerd op de volgende locaties:

 • Hoogezand: bedrijfsvestiging van Holthausen Clean Technology B.V. als ontwikkel- en inbouwlocatie voor H2E Powerpack units ten behoeve van Mobiele Machine toepassing 
 • Leusden: bedrijfsvestiging van Van Campen Ecotechniek B.V. als site voor voorbereiden van Green Machine veegwagens voor inbouw H2E Powerpack (door HCT) en testsite voor oplevering aan eindgebruiker
 • Holten: bedrijfsvestiging van Aebi Schmidt Nederland B.V. als site voor voorbereiden van Veegmachines voor inbouw H2E Powerpack (door HCT) en testsite voor oplevering aan eindgebruiker
 • Gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Groningen: eindgebruikers van H2E Green Machines en H2E LM Tracs, via operational lease of verhuur
 • Arnhem: vestigingslocatie HAN Automotive.

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Holthausen Clean Technology B.V. (HCT) Middelgrote onderneming Ontwikkelt en test H2E Powerpack modulair concept voor (om)bouw van mobiele werktuigen, en test en implementeert deze oplossing in de context van dit project in drie Green Machines en drie LM Tracs als opmaat naar opschalen ombouw en levering powerpacks aan fabrikanten van Green Machines en LM Tracs ten behoeve van machines met af fabriek H2E aandrijflijn.
Van Campen Ecotechniek B.V. (VCE) Kleine onderneming Importeur en dealer van Green Machines veegmachines, waaronder de 500e zero emissie elektrische variant. Ontwikkelt deze variant samen met HCT door naar een H2E variant, waarbij H2E Powerpack één bestaande batterijpack gaat vervangen, zodat inzetbaarheid van de machine substantieel wordt vergroot.
Aebi Schmidt Nederland (AS) Grote onderneming Onderdeel van de Aebi Schmidt groep, fabrikant van o.a. veegmachines. Wil in nauwe samenwerking met HCT 2 eigen veegmachines ontwikkelen naar een volledige zero emissie H2E aangedreven machine op basis van het binnen dit project door HCT te ontwikkelen H2E Powerpack concept. Investeert tevens in 1e twee H2E veegmachines binnen dit project, en stelt deze via fulloperational lease of verhuur beschikbaar aan de eindgebruikers (gemeentes).
HAN Automotive (HAN) Onderzoeks-organisatie Support bij ontwikkeling van het H2E Powerpack concept op het gebied van manufacturing en power-management, alsmede het monitoren van de gebruikservaringen en uitvoeren van een TCO analyse (incl. kennisverspreiding middels publicaties e.d.).
Mision Zero Leasing BV (LM1) Kleine onderneming Leasemaatschappij gericht op zero emissie voertuigen. Investeert in 1e drie H2E GM machines binnen dit project, en stelt deze via full-operational lease beschikbaar aan de eindgebruikers (gemeentes)
Gemeenten Rotterdam (1), Den Haag (2), Amsterdam (3) en Groningen (4) (GEM) Gemeenten Eindgebruikers van binnen het project te ontwikkelen H2E Mobiele werktuigen (via lease/verhuur)

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?