H2RenT: Waterstof ReiNigingsTrucks (2019)

Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

Proeftuin H2RenT wil 6 vuilniswagens (5 achterladers en 1 kraankipper) inzetten voor demonstraties.

Doel

Twee vuilniswagens zullen voor een langdurige demonstratie gelinkt worden aan een vast/bestaand of te bouwen waterstoftankstation; vier vuilniswagens zullen voor kortdurende kennismakingsdemonstraties beschikbaar worden gesteld in combinatie met een mobiel waterstofvulpunt.

Door de combinatie van deze twee demonstratiestrategieën wordt een maximum aan geïnteresseerde gebruikers bereikt: de ervaringen van deze demonstraties worden vertaald in een methodologie voor realistische TCO-berekeningen en in handleidingen op vlak van vergunningen, die gebruikt kunnen worden door regionale overheden die vuilniswagens op waterstof overwegen.

Parallel aan de demonstraties wordt een landelijk gespreid net van onderhoudsbedrijven ingericht, waardoor voor de verdere uitrol ook de ervaring rond ‘onderhoudsaspecten’ centraal beschikbaar komt. Om alle kennis te borgen en efficiënt te communiceren wordt een opleidingscentrum ingericht, waar alle betrokken en nieuwe geïnteresseerde spelers gebruik kunnen maken van de in H2RenT opgebouwde kennis. In het convenant, afgesloten met o.a. ministerie I&W, is vermeld dat het ministerie van I&W bijdraagt aan de uitvoering van dit convenant middels verschillende regelingen en financieringsmogelijkheden, zoals de DKTI-regeling.

Korte omschrijving van de activiteiten

De kern van H2RenT is het demonstreren van 6 vuilniswagens op diverse locaties, gelinkt aan een bestaand waterstoftankstation of gebruik makend van een mobiel waterstofvulpunt. Daarnaast wordt door 5 bedrijven een onderhoudsprogramma voor vuilniswagens op waterstof uitgewerkt (aanpassingen werkplaats, opleiding personeel) en wordt door E-Trucks een informatie- en opleidingscentrum voor vuilniswagens op waterstof uitgebouwd. Op basis van de ervaringen wordt door WaterstofNet een roadmap voor de sector opgesteld. Door de uitbouw van een onderhoudsnetwerk en informatiecentrum te integreren in de proeftuin, wordt de noodzakelijke waardeketen voor de toekomstige roll-out, zoals voorzien in het convenant, gerealiseerd en wordt de kennis en ervaring hierrond centraal geborgd.

Locaties

Nederland: Westerhoven, regio Helmond-Eindhoven, regio Tilburg-Breda, regio Rotterdam, regio Groningen + aantal regio’s in functie van demonstraties

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
WaterstofNet (WNT) NGO Coördinator
E-Trucks Europe BV (ETR) Middelgrote onderneming Voertuigproducent
Van Tilburg Bastianen (VTB) Grote onderneming Dealer-Service-bedrijf
Loven (LOV) Middelgrote onderneming Dealer-service-bedrijf
ESA Groningen (ESA) Middelgrote onderneming Dealer-service-bedrijf
Truckland (TRL) Grote onderneming Dealer-service-bedrijf
De Burgh (DBU) Middelgrote onderneming Dealer-service-bedrijf

Naast de projectpartners hebben een aantal eindgebruikers zich ingeschreven om kandidaat te zijn voor een demonstratie (bijlagen):

  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Breda
  • BAR Afvalbeheer
  • BAT Brabants Afval Team

Deze eindgebruikers zijn geen formele projectpartners, maar zijn wel betrokken bij het project.

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?