H2-swap voor de binnenvaart (2021-2023)

Laatst gecontroleerd op:
21 december 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Doel van het project was de ontwikkeling en validatie van een waterstofoverdrachtssysteem voor een voldoende snelle energieoverdracht die bovendien ook flexibel en eenvoudig toepasbaar is en voldoende actieradius biedt voor waterstofbinnenvaartschepen. Het project omvat ook een experimentele ontwikkeling voor het demonstreren en valideren van waterstofaangedreven binnenvaart.

Air Liquide’s H2Swap systeem blijkt succesvol en commercieel toepasbaar voor de snelle bevoorrading van waterstof-aangedreven  binnenvaartschepen.

Doel

Het project betreft een experimentele ontwikkeling ten behoeve van het stimuleren van waterstof aangedreven binnenvaart. Vervolgens is het waterstofoverdrachtssyteem getest in een realistische gebruikersomgeving.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Ontwikkelen van de H2Swap container inclusief naadloze interface met de bootinfrastructuur en ontwikkeling van de H2Swap procedures
  • Ontwikkelen van een slimme planningssoftware die de optimale logistiek van swaplocaties, swapmoment, shipping routes en waterstoftoelevering regelt op basis van verschillende omstandigheden en factoren
  • Testen en valideren van het H2Swapproces
  • Valideren van het H2Swap systeem in de vorm van een pilot waarbij waterstof schip De Maas (FSP) gaat varen en gebruikt maakt van H2Swap containers en zo nodig doorontwikkeld
  • Kennisdelen van informatie van het project aan diverse geïnteresseerden met de twee subdoelstellingen; informeren en netwerken

Locaties

Nederland (Alblasserdam, Eindhoven), pilot deels in België (Meernhout)

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Air Liquide B.V. Grote onderneming Experimentele ontwikkeling H2Swap container, H2Swap proces, Slimme planning, uitvoering pilot
Andere stakeholders    
Future Proof Shipping B.V. MKB-onderneming Ontwikkeling waterstofbinnenvaartschip De Maas, ondersteuning pilot
BCTN B.V. Grote onderneming Facilitator H2Swap proces en medeontwikkelaar swap protocol

 

Bent u tevreden over deze pagina?