HEAVENN - Waterstoftankstation (350 bar) Zwolle (2021)

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is de bouw van een 350 bar-waterstoftankstation in Zwolle. Het gaat hierbij om een investering in lokale infrastructuur als onderdeel van het Europese FCH2JU-subsidieproject.

Doel

Dit waterstoftankstation maakt onderdeel uit van Hydrogen Energy Applications for Valley Environments in Northern Netherlands - HEAVENN. Dit project heeft voor deze investeringen een CEF-bijdrage ontvangen en ontvangt vanuit de DKTI-regeling subsidie voor deze investering in lokale infrastructuurvoorziening. De belangrijkste onderdelen van de waterstofketen (productie, distributie, opslag en lokaal gebruik) worden in het project op regionale schaal ontwikkeld en toegepast, waarmee het project een blauwdruk kan vormen voor regionale verduurzaming van de huidige, op fossiele brandstoffen gebaseerde, economie door middel van waterstoftechnologie.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Ontwerp voor de realisatie van het 350 bar waterstoftankstation;
  • Aanbesteding voor de equipment benodigd voor de realisatie van het 350 bar waterstoftankstation;
  • Verkrijgen vergunningen voor de realisatie van het 350 bar waterstoftankstation;;
  • Realisatie van het 350 bar waterstoftankstation;
  • Ingebruikname en exploitatie van het 700 bar waterstoftankstation

Locaties

Het waterstoftankstation zal worden gerealiseerd aan de Kleefstraat 7 in de Gemeente Zwolle.

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Total Nederlad NV Onderneming Penvoerder
Bent u tevreden over deze pagina?