Zero emission public transport services for Schiphol Amsterdam Airport and along the corridors - HY (2019)

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024
Gepubliceerd op:
15 juli 2020

Streekvervoerder Connexxion is concessiehouder van HY (concessiegebied Haarlem-IJmond).

Doel

Het concesiegebied Haarlem-IJmond (HY) ligt tussen de lijn luchthaven Schiphol Amsterdam en de Noordzeekust. In dit gebied liggen plaatsen als Haarlem en IJmuiden. Doel van het onderliggende CEF-project is het verduurzamen van het bestaande openbaar vervoer door diesel- en gasbussen te vervangen door zero-emissie elektrische bussen. Dit wordt gedaan door grootschalige investeringen in elektrische bussen en bijbehorende laadinfrastructuur in het concessiegebied van HY. Doel van dit DKTI-project is enkel de realisatie van de laadinfrastructuur.

Korte omschrijving van de activiteiten

Connexxion heeft in een eerdere fase geïnvesteerd in een e-busnetwerk rond Schiphol waarvan de kosten niet in dit DKTI-project zijn opgenomen. Dit netwerk behelst kleinschalige inzet van 8 e-bussen. Dit netwerk is gebruikt om het laadnetwerk voor dit DKTI- project te ontwerpen. Connexxion heeft hiervoor studies gedaan en een slim en efficiënt laadnetwerk ontworpen. Uit dit ontwerp zijn zes locaties gekomen waar laadinfrastructuur gerealiseerd moest worden. De DKTI-cofinanciering werd gebruikt om het laadnetwerk op de zes locaties te installeren.

Locaties 

De implementatie van elektrisch busvervoer met bijbehorende laadinfrastructuur heeft plaats in de OV-concessiegebieden Amstelland-Meerlanden (AML) en Haarlem-IJmond (HY). Connexxion Openbaar Vervoer is concessiehouder van deze beide gebieden en gaat het busvervoer in deze regio’s verduurzamen door diesel- en CNG-bussen te vervangen door elektrische Zero-Emissie bussen. Deze DKTI-cofinancieringsaanvraag heeft betrekking op de HY-concessie. 

Deelnemers

Naam deelnemer: Connexxion Openbaar Vervoer
Type organisatie: Grote onderneming
Rol in project: Uitvoerder OV-diensten in concessiegebied HY

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?