HY-SPEED for H2-trucks - e.g. heavy FCEV's (2019)

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2020
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

Het doel van het ‘Hy-speed for H2-trucks’ project is om de productontwikkeling op het gebied van goederenvervoer, emissiearme H2-trucks (heavy FCEV’s), te versnellen, door de werking van een waterstoftankinstallatie met een hoog debiet (7,2 kg/min) in een realistische gebruiksomgeving aan te tonen.

Doel

Bovendien zal deze proeftuin een belangrijke stap zijn in het overtuigen van transporteurs over de praktische toepasbaarheid van groene waterstof als energiedrager voor transport. De beschikbaarheid van een snelle 350 bar tankfaciliteit met voldoende capaciteit, biedt namelijk kansen voor de Nederlandse truck-OEM’ers om verder te excelleren op het gebied van ontwikkeling en productie van H2-trucks, zodoende bij te kunnen dragen aan de reductie van CO2-, NOx-, fijnstof- en geluidsemissies. Hiermee geeft het zeer brede consortium van relevante projectpartners invulling aan een oplossing voor het behalen van de doelstellingen in het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot van de transportsector significant te reduceren.

Korte omschrijving van de activiteiten

WP1: Engineering en Realisatie Hy-speed H2-tankinstallatie
• Het detailontwerp van de H2-tankinstallatie 7.2 kg/min tot en met een vuldruk van 350 bar is uitgewerkt en gereed.
• De omgevingsvergunning is op 10 november 2020 verleend.
• Integratie en installatie van de H2-tankinstallatie voor cars in de bestaande H2-infrastructuur op het multifuel tankstation Green Planet in Pesse.


WP2: Ontwikkeling, productie en assemblage van fast-fill componenten t.b.v H2-trucks De onderzoeken zijn uitgevoerd en de rapportage is opgeleverd. Conclusie: op dit moment voldoen de componenten op de markt aan de technische specificaties en de Europese normen om hoog debiet tanken voor zwaar transportmogelijk te maken. 

WP4: Studie inzake de impact indien onderdelen geschikt zouden moet zijn voor een debiet van ca. 7,2 - 10 kg H2/min bij een druk van 700 bar De studie is uitgevoerd en een rapport opgeleverd. Conclusie: er zijn mogelijkheden om met de huidige onderdelen aan dit debiet te kunnen voldoen. Echter moet dan wel op andere gebieden ingeleverd worden. Toekomstige innovatie is daarom wel gewenst.


WP5: Disseminatie projectresultaten
De projectresultaten worden continu meegenomen in diverse pers, redactionele artikelen en webinars, geïnitieerd door de penvoerder.

Externe ontwikkelingen
 

Ten gevolge van de corona-crisis, de daaropvolgende beperkende maatregelen en de oorlog in Oekraïne kunnen leveranciers niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen. Diverse leveringen zijn vertraagd, dit heeft impact heeft op de planning van het project. Deze extern veroorzaakte belemmeringen liggen geheel buiten de invloedmacht van Green Planet, maar zorgen voor aanhoudende vertraging in het project.

Vooruitblik

Ondanks de eerder opgelopen vertragingen verwacht men de realisatie van het waterstoftankstation voor trucks in 2023 succesvol te kunnen afronden. Dat geldt in mindere mate voor het inzetten van waterstoftrucks i.v.m. de beschikbaarheid hiervan op de markt. De inzet van de trucks binnen het project zal beperkt zijn en de gebruikerservaringen daarmee ook. Verlenging van het project met een jaar is daarom noodzakelijk t.b.v. het inzetten en testen van waterstoftrucks.

Bent u tevreden over deze pagina?