HyLoad: Ontwikkeling en inzet van een 50 ton waterstoftruck voor goederenvervoer (2019)

Laatst gecontroleerd op:
4 december 2023
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

Het doel van dit project is om een 50 ton waterstoftruck te ontwikkelen, in de praktijk toe te passen en om een gebruiksanalyse uit te voeren.

Doel

Deze waterstoftruck zal de eerste zijn van zijn type, binnen Europa, die geschikt is voor dit laadvermogen. Door een vraag naar waterstof tanken te creëren, stimuleert het de groei van de infrastructuur en doorbreekt het kip-ei-probleem. De groei van de infrastructuur stimuleert vervolgens de adoptie van waterstofvoertuigen. De adoptie van waterstofvoertuigen, als vervanger van dieselvoertuigen, creëert een verwachte 85 ton CO2-uitstoot reductie per jaar2 voor elke truck die wordt vervangen. De waterstoftruck die ontwikkelt wordt in dit project is slechts een eerste stap. Het doel van het project is naast het ontwikkelen van een waterstoftruck, te leren van de inzet (“gebruiksanalyse”) om daarmee de exploitatie van waterstoftrucks en de bijbehorende infrastructuur te versnellen. De performance van de truck in de praktijk zal het mogelijk maken het toekomstpotentieel voor de technologie vast te stellen.

Locaties 

De Experimentele Ontwikkeling wordt uitgevoerd in Nederland. De Proeftuin wordt uitgevoerd in Nederland en mogelijk Duitsland.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
TNO Onderzoeksorganisatie Penvoerder/Onderzoeksinstituut. Ondersteuning in de voertuigconversie en analyse van de gebruiksdata.
GINAF Grote onderneming Projectpartner/Leverancier. Ontwerpt blauwdruk waterstof conversie en verzorgt homologatie en testen.
H2 Truck Kleine onderneming (MKB) Projectpartner/Exploitant. Vervoert goederen met waterstoftruck.

(Beoogd) resultaat

Het beoogde resultaat van het project omvat:
• Een operationele 50 ton waterstoftruck (Gross Combination Weight).
• Een blauwdruk voor GINAF voor het converteren van waterstoftrucks. 

• Ervaring in het ombouwen van trucks naar een waterstof brandstofcel aandrijflijn.
• Veldtest data van een operationele waterstoftruck.
• Inzicht in de huidige en toekomstige Total Cost of Ownership (TCO) van waterstoftrucks.
• Een roadmap met aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van waterstoftrucks en de bijbehorende infrastructuur.
• Een modelomgeving (digital twin) voor de modulaire optimalisatie van aandrijflijn en regeling.
• Een impuls aan de ontwikkeling van waterstof tankstations door middel van het creëren van een vragende partij.
Samenvattend zal het project bijdragen aan de verduurzaming van de transportsector, door middel van het potentieel te demonstreren van waterstoftrucks.

 

Actueel

Door het uitstappen van de oorspronkelijke eindgebruiker uit het consortium heeft het project aanzienlijk vertraging opgelopen. Het project is doorgestart na toetreding van H2 Truck B.V. als nieuwe eindgebruiker.
Een andere externe ontwikkeling is het tekort aan onderdelen bij de toeleverancier van de donortruck, waardoor de levering van deze truck is vertraagd.
Een andere externe ontwikkeling is dat de ontwikkeling van componenten voor waterstof trucks in een stroomversnelling is gekomen. Hierdoor is het nog belangrijker om de configuratie van de aandrijflijn modulair aan te pakken om snel en effectief in te kunnen spelen op veranderingen en verbeteringen vanuit toeleveranciers.
Er is de vertraging van de levering van onderdelen voor de conversie van de truck. Hierdoor zal de ombouw van de truck later gereed zijn dan oorspronkelijk gepland.

De ontwikkeling van de waterstoftruck is in volle gang bij GINAF. De verwachting is dat het voertuig eind van 2023 gereed zal zijn om het homologatietraject te starten. Vervolgens kan het voertuig bij de eindgebruiker H2 Truck B.V. in de operatie worden ingezet. TNO ondersteunt GINAF als technische vraagbaak en ontwikkelt een modelomgeving, waarmee de aandrijflijn en regeling kan worden geoptimaliseerd.
 

Bent u tevreden over deze pagina?