Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2021 - 2022 (2021)

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Deze vernieuwingsgroep heeft de volgende doelstellingen: het aanmoedigen van kennisdeling en vernieuwingen op het gebied van elektrische mobiliteit, het geven van advies op vraagstukken van het FET, het verbinden van partijen en topsectoren en het verbreden van de aandacht voor de overstap naar elektrisch.

Doel

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Het stimuleren van kennisdeling en het aanjagen van innovaties op het gebied van elektrische mobiliteit, specifiek gericht op de cross sectorale whitespots tussen de inmiddels bestaande sectorale Roadmaps (white spot mapping, zie ook onderstaande figuur);
  • Het bieden van advies/onderzoek/antwoord op vraagstukken vanuit het FET, waarbij verbinding wordt gelegd tussen industrie en overheid;
  • Het verbinden van bestaande structuren en topsectoren op het gebied van elektrische mobiliteit;
  • Het verbreden van de inhoudelijke focus naar elektrificering van nieuwe modaliteiten met het oog op uitbreiding van het Innovatiecluster in de toekomst.

Locaties

Nederland (landelijk)

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie
Automotive NL BV Onderneming
Bent u tevreden over deze pagina?