Integraal zonnepaneel-luikensysteem voor bulkschepen (2019)

Gepubliceerd op:
22 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020

Doel van het project Het beoogde eindproduct is een geïntegreerd luiken-zonnepaneelsysteem voor bulkschepen.

Doel

Dit product moet 12,5% van het energieverbruik van een gemiddeld schip kunnen opwekken middels de kracht van de zon en binnen 5 jaar door de schipper terugverdiend kunnen worden. Het doel van dit project is om een prototype van dit product te ontwikkelen en vervolgens te demonstreren, testen en valideren in de praktijk. Het project sluit nauw aan bij de doelstellingen van de DKTI regeling omdat het project zich richt op de ontwikkeling van een technologie in de pre-commerciële fase (geïntegreerd luiken-zonnepaneelsysteem) Het draagt bij aan het bereiken van een reductie van CO2-emmissies en fijnstof (door de vervanging van gasolie (diesel)) en geluid (door de vervanging van het gebruik van dieselgeneratoren voor zowel voorstuwing als hotelstroom door zonne-energie) voor binnenvaartschepen. De schepen worden door deze innovatie dus door een duurzame energiebron in hun energiebehoefte voorzien. Het project draagt hiermee bij aan het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vaartuigen en het gebruik van hernieuwbare bronnen. Met één zonnepaneel-luikensysteem van 850m2 kan per jaar 168.300 kWh opgewekt worden, waarmee er ruim 100.000 kg CO2-uitstoot en bijna €25.000 aan brandstofkosten bespaard wordt.

Korte omschrijving van de activiteiten

Om tot een prototype te komen verwerven en combineren we kennis van samenwerkingspartners in de keten. Wattlab is de voornaamste uitvoerder en kostendrager van dit project. De stappen zijn als volgt:

  1. Globaal voorontwerp (vooronderzoek) Activiteiten: Programma van eisen en wensen, technisch voorontwerp, concept selectie
  2. Ontwikkeling en testen zonnecelmodule-luik integratie
  3. Ontwikkeling en testen energieoverbrenging systeem tussen luiken en systeem
  4. Ontwikkeling en testen PV-energy-management systeem Activiteiten 2/4: technisch ontwerp, schaalprototypes, en testen van de losse onderdelen. Evalueren ontwerp en aanpassen testprogramma
  5. Bouw en installatie integraal prototype

Activiteiten: Bouw en installatie integraal prototype uit luik, paneel, energieoverbrenging en PV-energy-management systeem met het schip 6. Praktijktest prototype en validatie/evaluatie ontwerp Activiteiten: testprogramma voorbereiden, uitvoeren, evalueren en herontwerp.

Locaties

Rotterdam (Nederland), Gorinchem (Nederland) en Wijnegem (België)

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Wattlab (KRSolar B.V.) Kleine Onderneming Producent en ontwikkelaar
Damen Shipyards Gorinchem B.V. Grote Onderneming Ketenpartij en adviseur
Blommaert N.V. Middelgrote onderneming Ketenpartij en ontwikkelaar
G.A.J. Schalk Shipping & Trading B.V. Kleine Onderneming Eindgebruiker

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?