Integrated Fuel Cell Powerbank Combination for charging E-machines at Construction Sites (2021)

Laatst gecontroleerd op:
14 april 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is de ontwikkeling en inzet van elektrisch bouwmaterieel en een op groene waterstof draaiende geïntegreerde mobiele FCPB-combinatie. Dit leidt tot vaste beschikbaarheid van hernieuwbare energie in de woningbouw.

Doel

Het doel van dit project is om rondom de bouw van nieuwbouwwoningen een proeftuin te realiseren gericht op de ontwikkeling en het testen van een zero-emissie bouwplaats op basis van hernieuwbare elektriciteit. Hiertoe vindt binnen dit project zowel de ontwikkeling en inzet van elektrisch bouwmaterieel plaats, als de ontwikkeling en inzet van een op groene waterstof draaiende geïntegreerde mobiele ‘Fuel Cell Powerbank Combination’ (FCPB-combinatie) voor een permanente beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit in de woningbouw.

Korte omschrijving van de activiteiten

Met een ketengerichte aanpak willen de partners een impuls geven aan de inzet van elektrisch aangedreven materieel in de woningbouw en hiervoor draagvlak creëren in de sector en bij andere stakeholders. Om dit te realiseren willen de ketenpartners een praktijkomgeving realiseren waarbinnen emissieneutraal kan worden gebouwd. Hiervoor is een aantal werkpakketten ontwikkeld, waarin verschillende ketenpartners een rol zullen spelen.

Externe ontwikkelingen en vooruitblik

De lange wachttijden bij vele leveranciers en organisaties door een tekort aan medewerkers en materialen blijven een uitdaging voor het project. Door vroegtijdige en constante communicatie met leveranciers worden mogelijke risico’s hierdoor verminderd.

Men verwacht in Q4-2023 of Q1-2024 alle FID’s en specificaties gereed te hebben. Waardoor er aankomend projectjaar geïnvesteerd en ontwikkeld kan worden. Dit zal tot de eerste tastbare projectresultaten gaan leiden.

Publicaties

In dit stadium van het project zijn er nog geen publicaties beschikbaar. 

Bent u tevreden over deze pagina?