Intelligent Semi-Mobile Hydrogen Refueling System for filling big H2-machines at Construction Sites (2021)

Laatst gecontroleerd op:
14 april 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is het leveren van een duidelijke bijdrage aan het gebruik van uitstootvrij bouwmateriaal en de daarbij horende infrastructuur. Hierdoor ontstaat steun voor het gebruik van uitstootvrij bouwmateriaal in de bouwsector en bij andere belanghebbenden.

Doel

Het doel van dit project is om rondom de bouw van nieuwbouwwoningen in Gieten een proeftuin te realiseren gericht op de ontwikkeling en het testen van een zero-emissie bouwplaats op basis van hernieuwbare waterstof. Hiertoe vindt binnen dit project zowel de ontwikkeling en inzet van emissieloos bouwmaterieel plaats, als ook de ontwikkeling en inzet van een intelligente semi-mobiel Hydrogen Refueling System (HRS) voor een permanente beschikbaarheid van groene waterstof als energiedrager op de bouwplaats in de woningbouw.

 

Korte omschrijving van de activiteiten

  • De ontwikkeling en aanschaf van elektrische werktuigen en transportauto’s op groene waterstof;
  • Het realiseren en testen van een half-mobiel Hydrogen Refueling System (HRS) om continue beschikbaarheid van groene waterstof als energiedrager op woningbouwlocaties te kunnen verzekeren;
  • De ontwikkeling van een transport- en opslagaanpak voor het vervoer van groene waterstof van en naar de woningbouwlocatie en het veilig opslaan van groene waterstof op locatie;
  • Het verzamelen van gegevens over inzet van elektrisch gemaakt materieel op woningbouwlocaties;
  • Actieve communicatie en kennisdeling om nieuwe kennis en resultaten te verspreiden onder belanghebbenden.

Externe ontwikkelingen en vooruitblik

De lange wachttijden bij vele leveranciers en organisaties door een tekort aan medewerkers blijven een uitdaging voor het project. Door vroegtijdige en constante communicatie met leveranciers worden mogelijke risico’s hierdoor verminderd.

Men verwacht in Q4-2023 of Q1-2024 alle FID’s en specificaties gereed te hebben. Waardoor er aankomend projectjaar geïnvesteerd en ontwikkeld kan worden. Dit zal tot de eerste tastbare projectresultaten gaan leiden.

Publicaties

In dit staduim van het project zijn nog geen publicaties beschikbaar.

Bent u tevreden over deze pagina?