Ontwikkeling en demonstratie Fulpra Cargotrike - L2e-U (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuw vrachtvoertuig (Fulpra Cargotrike) binnen de Europese voertuigcategorie L2e-U.

Beschrijving

Doel

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een nieuw vrachtvoertuig binnen de Europese voertuigcategorie L2e-U, de Fulpra Cargotrike. Binnen deze categorie gaat het om elektrisch aangedreven driewielers t.b.v. goederenvervoer, met een maximaal vermogen tot 4 kW en een maximale snelheid van 45 km/u. Zodoende worden de toepassingsmogelijkheden van de Fulpra Cargotrike vele malen groter (dan die van een cargobike). Immers, in korte tijd kunnen grotere afstanden worden afgelegd en de (goederen)capaciteit van het vrachtvoertuig kan significant worden vergroot, zodat de concurrentiepositie t.o.v. gangbare alternatieven zoals bestelbussen wordt versterkt. Het vrachtvoertuig biedt een innovatieve, logistieke oplossing met enerzijds de betrouwbaarheid en capaciteit van een bestelbus en anderzijds de flexibiliteit en wendbaarheid van een cargobike.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Het maken van een technisch ontwerp van de Fulpra Cargotrike;
  • Het ontwikkelen van verschillende testversies van de elektrische en werktuigbouwkundige onderdelen van de Fulpra Cargotrike, zoals de elektrische aandrijflijn, het chassis en de elektrische onderdelen;
  • Het ontwikkelen van de gebruikstestversie door het nieuwe chassis te koppelen aan nieuwe laadruimtes en zitplaatsen. Het uitvoeren van diverse testen om goedkeuring van het RDW te krijgen;
  • Het testen en laten zien van de gebruikstestversie in korte praktijktesten met bezorgers en langere proefprojecten met de demonstratiepartner.

Locaties

Nieuwegein, Provincie Utrecht

Deelnemer
Naam deelnemer Organisatie Rol in project
Fulpra Motors B.V. MKB (kleine onderneming) Penvoerder, ontwikkelaar en producent van de Fulpra (L2e-U)

Resultaat

Fulpra Motors werkt binnen dit ontwikkelingsproject aan een technisch nieuw ontwerp voor het vrachtvoertuig (proof-of-concept), de ontwikkeling en prototyping van de Fulpra Cargotrike (o.a. elektrische aandrijflijn, chassis en elektronische componenten), de ontwikkeling en testing van een functioneel (fysiek) prototype en een eerste demonstratie van het vrachtvoertuig, zodat de functionele en technologische werking van de Fulpra Cargotrike beproefd kan worden. Tot heden is het proof-of-concept van de Fulpra Cargotrike, zowel qua technologie als qua design, succesvol afgerond en gerealiseerd. Tevens zijn inmiddels de nodige prototypes ontwikkeld v.w.b. de elektrische aandrijflijn en de elektronische componenten (de prototypes van het chassis worden momenteel in ontwikkeling genomen). Het eindresultaat van dit project is een prototype van de Fulpra Cargotrike, dat in functionele en technologische zin is ontwikkeld en gedemonstreerd. Op basis van dit resultaat is Fulpra Motors in staat om het prototype te valideren, zodat z.s.m. overgegaan kan worden tot implementatie en marktintroductie.

Actueel

Externe ontwikkelingen

Digitalisering heeft e-commerce in de loop der jaren tot marktstandaard gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een explosieve groei v.w.b. de vraag naar flexibele logistieke concepten en oplossingen, zodat voldaan kan worden aan steeds strenger wordende eisen m.b.t. leverbetrouwbaarheid en -snelheid, duurzaamheid en veiligheid. Met het oog op minimalisering van stedelijke congestie en maximalisering van reductie van schadelijke emissies is een duidelijke trend zichtbaar van (stedelijk) goederenvervoer middels vrachtwagens en bestelbussen naar kleinere, flexibele en milieuvriendelijke oplossingen. 
Vanuit de gedachte en wens om de ultieme oplossing voor goederenvervoer in binnensteden te ontwikkelen, is in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de Fulpra Cargobike (L1e-A) en is in de loop van 2020 gestart met praktijktesten met deze vrachtfiets. Naar aanleiding daarvan wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling en validatie van de vrachtfiets. Onder invloed van steeds strengere wet- en regelgeving en duurzaamheidseisen m.b.t. goederenvervoer in binnensteden zal de vraag naar flexibele, zero emissie voertuigen in de komende jaren verder toenemen. Daarnaast voorziet Fulpra Motors nieuwe marktkansen, m.n. voor zero emissie voertuigen t.b.v. goederenvervoer in stedelijke agglomeraties.

Vooruitblik

Fulpra Motors gaat in de vaart der volkeren door met de uitvoering van dit ontwikkelingsproject, teneinde z.s.m. te kunnen komen tot een succesvolle demonstratie van de Fulpra Cargotrike in de praktijk. Fulpra Motors verwacht dit project binnen de (verlengde) projectperiode alsnog succesvol te kunnen uitvoeren en afronden. 

Bent u tevreden over deze pagina?