LaadGoed (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 januari 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is de ontwikkeling van een elektriciteitsinfrastructuur die uitbreiding van het aantal lichte elektrische voertuigen (LEV) mogelijk maakt.

Beschrijving

Inleiding

Partijen die Licht Elektrische Voertuigen (LEVs) in willen zetten voor goederentransport worstelen met het probleem dat er geen goede methoden op de markt beschikbaar zijn om deze voertuigen op te laden. De conventionele manier is het in/uit pluggen van laadkabels in de accu (op- of van het voertuig) of het wisselen van de accu’s op de e-bikes of bakfietsen. Dit kost echter tijd en arbeid, is fout- en slijtagegevoelig en niet brandveilig - twee filialen van New York Pizza zijn reeds afgebrand door deze praktijken. Tiler is een startup die een oplossing ontwikkelt, waarbij een laadtegel en speciaal uitgeruste laadstandaard draadloos laden mogelijk maakt onder het motto parkeren= laden. De startup is ontsproten aan de TU Delft, waar een patent is ontwikkeld dat deze technologie efficiënt en praktisch inzetbaar maakt. Inmiddels heeft Tiler een Proof of Concept ontwikkeld en getest met New York Pizza, TDGV (YES!Delft), MAAK Haarlem en Ahoy Rotterdam. Uit de eerste prototypes is gebleken dat een aantal ontwikkelstappen noodzakelijk zijn voor de technologie op grote schaal getest kan worden.

Doel

Tijdens dit “LaadGoed” project werd experimentele ontwikkeling gedaan om deze knelpunten te adresseren. Het project heeft circa een jaar geduurd en de technische resultaten zijn (deels) gevalideerd met New York Pizza op locatie Arnhem en andere pilot klanten. Het project ligt in lijn met de ambitie van Tiler om een revolutie te bewerkstelligen in Nederlands goederen- en personentransport door LEVs een aantrekkelijk alternatief te maken op de auto. Tiler heeft de potentie om uit te groeien tot een lucratieve onderneming met een product dat over heel de wereld afgenomen zal worden.

Werkwijze

Het project is grotendeels uitgevoerd door het R&D team van TILER. De experimentele ontwikkeling had een nadruk op technische ontwikkeling en validatie daarvan in de praktijk. Technische ontwikkeling omvatte o.a. interoperabiliteit van de verschillende laadtegels met verschillende laadstandaarden/ e-bikes; het ontwerp van een meer compacte en sterkere laadtegel en laadstandaard en het realiseren van een lagere kostprijs. 

Locaties

Molengraafsingel 12, YES!Delft

Deelnemer
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Tiler BV MKB (kleine onderneming) Aanvrager, penvoerder en uitvoerder

Resultaat

Conclusies

TILER bevindt zich in domein van deeptech. Hetgeen gaat om complexe nog niet bestaande techniek voor een nog niet bestaande oplossing. Ondanks goede vooruitgang is de technische ontwikkeling complexer gebleken en dit heeft tot enige vertraging geleid waardoor er binnen dit project minder tijd en aandacht voor het specifiek valideren in de logistieke sector plaats heeft kunnen vinden. TILER ziet enorme potentie in het draadloos laden van Licht Electrische Voertuigen (LEV’s) in de logisitieke branche. TILER heeft parallel aan het DKTI project samen met TUDelft, faculteit Industrial Design, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de TILER oplossing voor e-cargo bikes (lees bakfietsen) in de stadslogistiek. Het onderzoek wijst uit dat er er een enorme groei zal zijn in een mix van licht electrische voertuigen. De huidige beschikbare laadinfrastructuur in de markt schiet tekort, dit biedt grote potentie voor de TILER oplossing.
 

Aanbevelingen

Het antwoord op groenere en meer leefbare steden ligt in het terugdringen van autogebruik en stimuleren van lopen, fietsen en een mix van diverse licht elektrische voertuigen “micro mobility”. Het aanbod van goede laadinfrastructuur loopt enorm achter ten opzichte van de snelle groei van licht elektrisch (deel)vervoer. Met name bij deelvervoer en logistiek leidt laden met kabels tot veel problemen en kosten. Draadloos laden zoals TILER dat doet is simpel en bespaart bij veel toepassingen geld en tijd. TILER gaat haar oplossing goed kunnen testen bij verschillende type logistieke klanten. TILER heeft de visie dat laden geen bottleneck, geen extra handeling meer hoeft te zijn. Parkeren=laden dus staat er altijd een opgeladen voertuig klaar!

Bent u tevreden over deze pagina?